HOUDINI FX BASIC

Võ Huy Nhân, 10013 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Sau khóa học các bạn sẽ nắm rõ về: + Cách sử dụng nodes trong houdini.+ Phân biệt và cách sử dụng attributes. + Hiểu và dựng được cá tình chất vật lý và thuạt toán trong Houdini để làm fx. + Nắm rõ và diễn hoạt được particle trong hệ thóng POP của Houdini. + tạo được lửa khói, explosion cơ bản với Pyro trong Houdini. + Tạo được các hiệu ứng destruction cơ bản

Giới thiệu khóa học

SideFX Houdini Full là một ứng dụng phần mềm tuyệt vời có thể được sử dụng để tạo các kỹ xảo 3D phức tạp cho quảng cáo, trò chơi video và phim ảnh. Đây là phần mềm được lựa chọn hàng đầu bởi các fx artist trên thế giới.

Đến với khóa học Houdini Basic các bạn nắm được:

- Giao diện và các công cụ cơ bản trong Houdini.

- Nodes là gì và cách sử dụng các nodes cơ bản trong Houdini.

- Nắm rõ ý nghĩa các attributes là gì trong Houdini.

- Tương quan của các tính chất vật lý (vector, trọng lực...) đối với Houdini.

- Các phép toán cơ bản ( phép toán vector...) ứng ụng trong Houdini.

- Nắm rõ cách sử dụng VOP.

- Nắm rõ một vài VEX code cơ bản trong Wrangle.

- Các bạn sẽ được học về các hàm cơ bản trong Houdini như: Mix, Two ways, If, Add, Subtract...

- Cách sử dụng POP (particle trong houdini).

- Cơ bản về Pyro tronh Houdini.

- Cơ bản về destruction trong Houdini

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu Houdini
 • Bài 1: Giao diện
 • Bài 2: Các nodes cơ bản trong Houdini
Phần 2: Attributes, nodes, và các phép toán trong Houdini
 • Bài 3: Phân biệt các loại attributes trong Houdini
 • Bài 4: Cách sử dụng attribute create và attribute promote nodes
 • Bài 5: Phân biệt scalar và vector, cách hiện thị attribute trong houdni
 • Bài 6: Phân biệt cách sử dụng wrangle và vop
 • Bài 7: Import attributes vào vop và phép toán cơ bản
 • Bài 8: Dot product là gì, cách sử dụng trong vop
 • Bài 9: Cross product và các sử dụng mix, two way condition trong vop
Phần 3: Ứng dụng cơ bản
 • Bài 10: Cách tạo source cho POP (Particles trong Houdini)
 • Bài 11: POP cơ bản và các thông số
 • Bài 12: Cách tạo source cho Pyro với các thông số
 • Bài 13: Tạo explosion với pyro trong Houdini
 • Bài 14: Control pyro với custom force
 • Bài 15: Cách sử dụng voronoise fracture, rbd material fracture trong destruction
 • Bài 16: Dynamic với các thông số cơ bản trong destruction

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Võ Huy Nhân

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of