Giảng viên

Trịnh Thị Hằng
Giảng viên trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TRung ương

Trịnh Thu Bình
CEO Ngân hàng Vietcombank Tây Hà Nội

Nguyễn Quang Tuấn
Trưởng phòng kế toán Ngân hàng TMCP Vietcombank

Nguyễn Ngọc Oanh
CEO Ngân hàng Vietcombank Tây Hà Nội