Bản Quyền

Nhằm tránh việc tranh chấp, cũng như để đảm bảo quyền lợi cho tác giả của kienthucviet.vn. Cho nên kienthucviet.vn xin được thông báo đến nội dung đăng tải như sau:

Thông tin về bản quyền

Bài viết trong website kienthucviet.vn như: nội dung, hình ảnh, tranh ảnh, hình vẽ, hình minh họa, video, logo, banner,… đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi

Quy định về chia sẻ bài viết

kienthucviet.vn giữ bản quyền toàn bộ nội dung, kienthucviet.vn hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của nội dung. Chính vì vậy nên, các bạn đọc sẽ không được sử dụng nội dung kienthucviet.vn vào mục đích khác.

Có quyền sử dụng lại nội dung web kienthucviet.vn nhưng không cho phép chỉnh sửa nhằm tránh việc gây hiểu lầm cho người đọc.

kienthucviet.vn nội dung bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, chính vì vậy chúng tôi không chấp nhận bạn tự ý chuyển đổi nội dung sang ngôn ngữ khác mà chưa được chúng tôi cho phép.

Chúng tôi sẽ cho phép bạn tham khảo, chia sẻ hay sao chép nội dung đăng tải, nhưng phải để lại trích dẫn nguồn ví dụ: “Nguồn: kienthucviet.vn”.

Mong các bạn đọc chú ý. Xin cảm ơn!