Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1

Trần Duy Thanh, Giảng viên 6441 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python...
Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
Có thể ứng dụng viết Blockchain
Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất
Có nền tảng về cấu trúc dữ liệu và giải thuật để bạn có thể tự học các khóa học nâng cao hơn

Giới thiệu khóa học

Có phải bạn đang:

- Học sinh, sinh viên, học viên muốn tự tìm hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Bạn chưa biết gì về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, yêu thích lập trình ngôn ngữ C++ 

- Bạn cần một lộ trình học công nghệ thông tin online tại nhà đầy đủ, chi tiết  và bài bản từ người có kinh nghiệm thực chiến lâu năm trong nghề để hỗ trợ bạn trong quá trình học

Vậy thì bạn không nên bỏ qua khóa học "Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật" của giảng viên Trần Duy Thanh!

Khóa học "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" có gì dành cho bạn?

 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học
 • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#...
 • Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++
 • Hàm và đệ quy
 • Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân
 • Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort...
 • Danh sách liên kết: Đơn, đôi
 • Stack và Queue
 • Tree: Cây nhị phân tìm kiếm
 • Cơ bản về đánh giá giải thuật

Nội dung khóa học cụ thể:

Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Phần 2: Giải thuật đệ qui

Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm

Phần 4: Các giải thuật sắp xếp

Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

Những lợi ích khi học Online tại Unica:

 • Mua 1 lần sở hữu TRỌN ĐỜI.
 • HỌC ONLINE mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị (điện thoại, laptop,pc).
 • TƯ VẤN hỗ trợ 24/7 từ chuyên gia.
 • Được HOÀN TIỀN trong vòng 7 ngày nếu không hài lòng về khóa học.
 • Giảm trực tiếp 10% CHI PHÍ khóa học khi thanh toán Online.

Vậy còn chờ gì nữa, tham gia khóa học "Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật" ngay hôm nay chỉ có tại Unica! 

Nội dung khóa học

Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
 • Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị
Phần 2: Giải thuật đệ qui
 • Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động
 • Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính)
 • Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi)
 • Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân)
 • Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến)
 • Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng)
 • Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ)
 • Bài 11: Bài tập rèn luyện – Chuyển cơ số 10->2
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện – Tổ hợp
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện – Tháp hà nội
 • Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm
 • Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng
 • Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở
 • Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc
 • Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở
 • Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc
 • Bài 20: Bài tập rèn luyện – Tìm tuyến tính Mảng cơ sở
 • Bài 21: Bài tập rèn luyện – Tìm nhị phân Mảng cơ sở
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện – Tìm kiếm Mảng cấu trúc
 • Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện
Xem thêm:   Khóa học lập trình điều khiển robot mBot
Phần 4: Các giải thuật sắp xếp
 • Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng
 • Bài 25: Bubble Sort – Lý thuyết
 • Bài 26: Bubble Sort – Triển khai
 • Bài 27: Bubble Sort – Chạy tay từng bước
 • Bài 28: Selection Sort – Lý thuyết
 • Bài 29: Selection Sort – Triển khai
 • Bài 30: Selection Sort – Chạy tay từng bước
 • Bài 31: Insertion Sort – Lý thuyết
 • Bài 32: Insertion Sort – Triển khai
 • Bài 33: Insertion Sort – Chạy tay từng bước
 • Bài 34: Interchange Sort – Lý thuyết
 • Bài 35: Interchange Sort – Triển khai
 • Bài 36: Interchange Sort – Chạy tay từng bước
 • Bài 37: Quick Sort – Lý thuyết
 • Bài 38: Quick Sort – Triển khai
 • Bài 39: Quick Sort – Chạy tay từng bước
 • Bài 40: Merge Sort – Lý thuyết
 • Bài 41: Merge Sort – Triển khai
 • Bài 42: Merge Sort – Chạy tay từng bước
 • Bài 43: Bài tập rèn luyện – Sắp xếp mảng cơ sở
 • Bài 44: Bài tập rèn luyện – Sắp xếp mảng cấu trúc
 • Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead
 • Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết
 • Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn
 • Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn
 • Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn
 • Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn
 • Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn
 • Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn
 • Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn
 • Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn
 • Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn
 • Bài 56: Hủy danh sách
 • Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở
 • Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc
 • Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện
Xem thêm:   Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao
Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail
 • Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn
 • Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn
 • Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn
 • Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn
 • Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn
 • Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn
 • Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn
 • Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn
 • Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở
 • Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc
 • Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Trần Duy Thanh Giảng viên
Giảng viên: Trần Duy Thanh Về giảng dạy (từ năm 2009): Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học Đại Học Kinh Tế - Luật Về doanh nghiệp của anh Trần Duy Thanh (từ năm 2005): Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn      Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược Công ty KIC (http://kicthermal.com/)     Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia: Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015 Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trên các khoá học Excel và nhiều khoá Học tin học văn phòng hấp dẫn khác trên Unica

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor