Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3

Phan Diệu Linh, Giảng viên 14355 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Nhanh chóng nắm được 600+ từ vựng HSK 1-2-3
Nhớ ngữ nghĩa, cách dùng đặt câu 
Luyện viết chữ đúng chuẩn
Có đủ vốn từ vựng và kiến thức để tự tin giao tiếp với người Trung
Tạo nền tảng vững chắc để học viên luyện chuyên sâu 
Nâng cao trình độ tiếng Hán cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung

Giới thiệu khóa học

Tham gia khóa học "Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3" ngay hôm nay nếu bạn...

 • Cần học tiếng Trung cấp tốc để phục vụ công việc, thi chứng chỉ HKS  làm đẹp CV xin việc, giao tiếp hàng ngày hay buôn bán, du học....
 • Muốn học Tiếng Trung nhưng không sắp xếp được thời gian đi học tại trung tâm?
 • Muốn tranh thủ học từng đoạn ngắn trong thời gian rảnh, tốt nhất là học mọi lúc mọi nơi vì bạn quá bận rộn với công việc hiện tại của mình?
 • Muốn học cách giao tiếp với người Trung Hoa nhưng không biết nhiều từ vựng?
 • Muốn xây dựng lại và cải thiện kiến thức nhanh chóng từ nền tảng tiếng Trung bị mất hoặc không vững?
 • Muốn đi xuất khẩu lao động, xin việc tại các công ty, tập đoàn lớn tại Đài Loan, Trung Quốc?
 • Chỉ đơn giản bạn yêu thích nền văn hóa Trung Hoa, muốn học tiếng Trung để khai thác nhiều hơn nền văn hóa đó
 • ...

Với 61+ bài giảng trực tuyến được phân chia thành 3 phần học lớn HSK 1, HSK 2 và HSK 3, khóa học "Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3" của giảng viên Phan Diệu Linh sẽ hướng dẫn bạn nhanh chóng chinh phục được tiếng Trung tại nhà một cách hiệu quả nhất! Bạn sẽ trang bị được có bản thân hơn 600 từ vựng HSK 3

Tham gia khóa học này bạn sẽ biết cách học từ vựng và viết tiếng Trung hiệu quả, chính xác đúng chuẩn nhất; hướng dẫn phát âm chuẩn với các từ vựng trong bài. Được tiếp cận và học 600+ từ vựng HSK 1-2-3, các từ vựng được xếp theo thứ tự phiên âm la tinh abc, chữ Hán, phiên âm, ngữ nghĩa, câu ví dụ rất kỹ trong từ bài học giúp học viên tham gia khóa học có thể nhanh chóng theo kịp được tốc độ khóa học và nhanh chóng làm chủ được tiếng Trung để thi chứng chỉ HSK với kết quả tốt nhất!

Vậy còn chờ gì nữa, tham gia khóa học ngoại ngữ "Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3" ngay hôm nay tại Unica thôi nào!

Nội dung khóa học

Phần 1: Từ vựng HSK1
 • Bài 1: 爱,八,爸爸,杯子,北京,本,不客气,不,菜,茶
 • Bài 2: 吃,出租车,打电话,大,的,点,电脑,电视,电影,东西
 • Bài 3: 都,读,对不起,多,多少,儿子,二,饭店,飞机,分钟
 • Bài 4: 高兴,个,工作,狗,汉语,好,号,喝,和,很
 • Bài 5: 后面,回,会,几,家,叫,今天,九,开,看
 • Bài 6: 看见,块,来,老师,了,冷,里,六,妈妈,吗
 • Bài 7: 买,猫,没关系,没有,米饭,名字,明天,哪,哪儿,那
 • Bài 8: 呢,能,你,年,女儿,朋友,漂亮,七,前面,钱
 • Bài 9: 请,去,热,人,认识,三,商店,上,上午,少
 • Bài 10: 谁,什么,十,时候,是,书,水,水果,睡觉,说
 • Bài 11: 四,岁,他,她,太,天气,听,同学,喂,我
 • Bài 12: 我们,五,喜欢,下,下午,下雨,先生,现在,想,小
 • Bài 13: 小姐,些,写,谢谢,星期,学生,学习,学校,一,衣服
 • Bài 14: 医生,医院,椅子,一点儿,有,月,再见,在,怎么,怎么样
 • Bài 15: 这,中国,中午,住,桌子,字,昨天,坐,做
Phần 2: Từ vựng HSK2
 • Bài 16: 吧,白,百,帮助,报纸,比,别,宾馆,长,唱歌
 • Bài 17: 出,穿,次,从,错,打篮球,大家,到,得,等
 • Bài 18: 弟弟,第一,懂,对,房间,非常,服务员,高,告诉,哥哥
 • Bài 19: 给,公共汽车,公司,贵,过,还,孩子,好吃,黑,红
 • Bài 20: 火车站,机场,鸡蛋,件,教室,姐姐,介绍,进,近,就
 • Bài 21: 觉得,咖啡,开始,考试,可能,可以,课,快,快乐,累
 • Bài 22: 离,两,零,路,旅游,卖,慢,忙,每,妹妹
 • Bài 23: 门,面条,男,您,牛奶,女,旁边,跑步,便宜,票
 • Bài 24: 妻子,起床,千,铅笔,晴,去年,让,日,上班,身体
 • Bài 25: 生病,生日,时间,事情,手表,手机,说话,送,虽然……但是……,它
 • Bài 26: 踢足球,题,跳舞,外,完,玩,晚上,往,为什么,问
 • Bài 27: 问题,西瓜,希望,洗,小时,笑,新,姓,休息,雪
 • Bài 28: 颜色,眼睛,羊肉,药,要,也,一下,已经,一起,意思
 • Bài 29: 因为……所以……,阴,游泳,右边,鱼,远,运动,再,早上
 • Bài 30: 丈夫,找,着,真,正在,只,知道,准备,走,最,左边
Phần 3: Từ vựng HSK3
 • Bài 31: 阿姨,啊,矮,爱好,安静,把,班,搬,办法,办公室
 • Bài 32: 半,帮忙,包,饱,北方,被,鼻子,比较,比赛,笔记本
 • Bài 33: 必须,变化,别人,冰箱,不但……而且……,菜单,参加,草,层,差
 • Bài 34: 尝,超市,衬衫,成绩,城市,迟到,除了,船,春,词典
 • Bài 35: 聪明,打扫,打算,带,担心,蛋糕,当然,地,灯,地方
 • Bài 36: 地铁,地图,电梯,电子邮件,东,冬,动物,短,段,锻炼
 • Bài 37: 多么,饿,耳朵,发,发烧,发现,方便,放,放心,分
 • Bài 38: 附近,复习,干净,感冒,感兴趣,刚才,个子,根据,跟,更
 • Bài 39: 公斤,公园,故事,刮风,关,关系,关心,关于,国家,过
 • Bài 40: 过去,还是,害怕,黑板,后来,护照,花,花,画,坏
 • Bài 41: 欢迎,还,环境,换,黄河,回答,会议,或者,几乎,机会
 • Bài 42: 极,记得,季节,检查,简单,见面,健康,讲,教,角
 • Bài 43: 脚,接,街道,节目,节日,结婚,结束,解决,借,经常
 • Bài 44: 经过,经理,久,旧,句子,决定,可爱,渴,刻,客人
 • Bài 45: 空调,口,哭,裤子,筷子,蓝,老,离开,礼物,历史
 • Bài 46: 脸,练习,辆,聊天儿,了解,邻居,留学,楼,绿,马
 • Bài 47: 马上,满意,帽子,米,面包,明白,拿,奶奶,南,难
 • Bài 48: 难过,年级,年轻,鸟,努力,爬山,盘子,胖,皮鞋,啤酒
 • Bài 49: 瓶子,其实,其他,奇怪,骑,起飞,起来,清楚,请假,秋
 • Bài 50: 裙子,然后,热情,认为,认真,容易,如果,伞,上网,生气
 • Bài 51: 声音,世界,试,瘦,叔叔,舒服,树,数学,刷牙,双
 • Bài 52: 水平,司机,太阳,特别,疼,提高,体育,甜,条,同事
 • Bài 53: 同意,头发,突然,图书馆,腿,完成,碗,万,忘记,为
 • Bài 54: 为了,位,文化,西,习惯,洗手间,洗澡,夏,先,相信
 • Bài 55: 香蕉,向,像,小心,校长,新闻,新鲜,信用卡,行李箱,熊猫
 • Bài 56: 需要,选择,要求,爷爷,一定,一共,一会儿,一样,以前,一般
 • Bài 57: 一边,一直,音乐,银行,饮料,应该,影响,用,游戏,有名
 • Bài 58: 又,遇到,元,愿意,月亮,越,站,张,长,着急
 • Bài 59: 照顾,照片,照相机,只,只有……才……,中间,中文,终于,种,重要
 • Bài 60: 周末,主要,注意,自己,自行车,总是,嘴,最后,最近,作业
 • Bài 61: Tổng kết khóa học
Xem thêm:   Tiếng Trung sơ cấp 2

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Phan Diệu Linh Giảng viên
Ms. Phan Diệu Linh đã đào tạo: khoảng hơn 1000 học viên về bộ môn tiếngTrung A Tiểu sử bản thân 1991 – 1996: Học sinh trường tiểu học Nguyễn Nhược Thị – Quận 8 1996 – 2000: Học sinh trường THCS Hồng Bàng – Quận 5 2000 – 2003: Học sinh trường THPT Năng khiếu – Đại học Quốc gia TPHCM 2003 – 2007: Sinh viên khoa Ngữ văn Trung Quốc – Trường Đại học KHXH&NV TPHCM 07/2007: Tốt nghiệp thủ khoa Ngữ văn Trung Quốc – Đại học KHXH&NV TPHCM 2007 – 2016: Giáo viên tiếng Hoa – Trung tâm Hoa văn Thương mại Thành phố 2011 – 2013: Quản lý chi nhánh 2 – Trung tâm Hoa văn Thương mại Thành phố 2013 – 2015: Quản lý giáo vụ & Đào tạo giáo viên – Trung tâm Hoa văn Thương mại Thành phố Hiện nay: Thành lập và giảng dạy Lớp học Tiếng Hoa Giao Tiếp Phan Diệu Linh B. Quá trình tu nghiệp & phát triển bản thân của giảng viên Phan Diệu Linh 08/2011: Tu nghiệp ở Quảng Tây – Trung Quốc, đạt Chứng nhận Trình độ Tiếng Phổ thông của Bộ Giáo dục Trung Quốc; đạt tiêu chuẩn giảng dạy tiếng Phổ thông tại Trung Quốc 08/2015: Tu nghiệp ở Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo – Đài Loan 07/2014: Tốt nghiệp khóa học POE (Patterns of Excellent)  Module 1 – Adam Khoo Education Việt Nam Diễn giả: Adam Khoo và Leroy Frank Ratman 12/2014: Tốt nghiệp khóa học Memory Mind & Body – Bimemo Việt Nam Diễn giả: Dr. Biswaroop Roy Chowdhury 02/2015: Tốt nghiệp khóa học Tạo động lực học tập Inpiring Learning – Leading Performance Việt Nam Diễn giả: Coach Vasanth Gopalan 09/2015: Tốt nghiệp khóa học Thấu hiểu tâm trí Module 1 – Metamind Learning Việt Nam Diễn giả: Shawn Soo 01/2016: Tốt nghiệp khóa học Salespro – Adam Khoo Education Việt Nam Diễn giả: Leroy Frank Ratman 04/2016: Tốt nghiệp khóa học NLP Practitioner – Metamind Learning Việt Nam Diễn giả: Shawn Soo 2017: Tốt nghiệp khóa học NLP Master Practitioner – Metamind Learning Việt Nam Diễn giả: Shawn Soo 2017: Tốt nghiệp khóa học NLP Coach – Metamind Learning Việt Nam Diễn giả: Shawn Soo  

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor