Học lập trình Typescript qua project thực tế

Nguyễn Đức Việt, Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena 12906 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu về Typescript, phân biệt được 2 loại Javascrypt và Typescript
Biết cách lập trình Typescript, học bài bản từ đầu
Có thêm kiến thức lập trình về Frontend và Backend
Tự viết được hiệu ứng, không phụ thuộc vào các thư viện hiệu ứng bên ngoài
Kiến thức về lập trình được trang bị nâng cao
Tự tin ứng tuyển vào các vị trí nhân viên lập trình cấp cao

Giới thiệu khóa học

Bạn có biết:

TypeScript là một phiên bản hỗ trợ của JavaScript giúp cung cấp users option static types cũng như những tooling hữu ích và mạnh mẽ.  TypeScript giúp bạn viết ra code chuẩn và ít phải bị gặp những bug khó chịu thường thấy trong JavaScript. Không những thế TypeScript còn có tính năng thông báo và phát hiện lỗi ngay lập tức chứ không cần đợi bạn phải save file. Nhờ đó mà trải nghiệm của người dùng sẽ càng tuyệt vời hơn cũng như hiệu năng làm việc được tăng lên đáng kể….

Typescript là một dự án mã nguồn mở được Microsoft phát triển, được xem là một phiên bản nâng cao của Javascript. 

Tuy nhiên:

Chúng ta có rất nhiều cách để học lập trình Javascript nhanh hơn. Dù bạn học công nghệ thông tin và áp dụng theo phương pháp nào đi nữa thì bạn cần bỏ túi một số lưu ý sau:

❌ không bao giờ được lo lắng những quyết định học của mình và không được phép lao đầu học lập trình mà không nhìn lại.

❌ Thực hành các đoạn code một cách vui vẻ với những kỹ năng mới giống như một đồ chơi mới bạn muốn khám phá.

❌Tìm thời gian để code bằng việc cam kết dành cho công việc này một khoảng thời gian nhất định trong ngày.

❌ Code thật chậm, đi từng bước, thực hiện những bước nhỏ hơn, bạn sẽ học ngôn ngữ lập trình JavaScript nhanh hơn.

Tuy nhiên, với những mẹo chúng ta chỉ ra bạn cần có một lượng kiến thức ổn định về JavaScript. Vây, với những bạn mới bước chân học thì việc tiếp cận việc học như thế nào? Bạn hãy tìm đến khóa học Học lập trình Javascript qua project thực tế của giảng viên Nguyễn Đức Việt trên UNICA.

Khóa học đi từ phần lý thuyết cơ bản nhất một cách chi tiết, sau đó thực hành qua các bài tập, giúp bạn hiểu về Typescript, và cách để sử dụng chúng, đáp ứng nhu cầu lập trình web hiện nay của các công ty.

Kết thúc khóa học bạn sẽ tự tin lập trình Typescript, tự tin đáp ứng được hết những nhu cầu cao của nhà tuyển dụng khó tính và làm được các công việc lập trình web.

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học Học lập trình Javascript qua project thực tế trên UNICA hôm nay để nhận nhiều ưu đãi!

 

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu và cài đặt Typescript
 • Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript
 • Bài 2: Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file
Phần 2: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript
 • Bài 3: Kiểu dữ liệu string trong typescript
 • Bài 4: Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string
Phần 3: Ba kiểu dữ liệu mới so với Javascript
 • Bài 5: Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript
 • Bài 6: Kiểu dữ liệu Any
 • Bài 7: Kiểu dữ liệu void trong Typescript
Phần 4: Tổng kết phần kiểu dữ liệu trong Typescript
 • Bài 8: Ép kiểu trong typescript
 • Bài 9: Tổng kết phần kiểu dữ liệu
Phần 5: Bốn kiểu function trong Typescript
 • Bài 10: Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript – return function
 • Bài 11: Vì sao phải sử dụng hàm có tham số
 • Bài 12: Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript
 • Bài 13: Kiểu function thứ 4 – Function không cần function
Phần 6: Tại sao phải lập trình hướng đối tượng
 • Bài 14: Học lập trình hướng đối tượng từ đầu
 • Bài 15: Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng
Phần 7: Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng
 • Bài 16: Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng
 • Bài 17: Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng
 • Bài 18: Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng
Phần 8: Cơ bản về Class và Instance
 • Bài 19: Tạo class thế nào
 • Bài 20: Tạo instance thế nào
Phần 9: Luyện tập về Class
 • Bài 21: Bài tập 2 về class
 • Bài 22: Bài tập tổng hợp 3 – Class và Enum
Phần 10: Ý nghĩa của Static và Exetends
 • Bài 23: Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng
 • Bài 24: Kế thừa trong typescript – Phần 1
 • Bài 25: Kế thừa trong typescript – Phần 2
 • Bài 26: Kế thừa trong typescript – Phần 3
Phần 11: Hiểu bản chất Access Modifier trong Typescript
 • Bài 27: Lý thuyết cơ bản về Access Modifier, có cần dùng access modifier không
 • Bài 28: Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 1
 • Bài 29: Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 2
Phần 12: Lý thuyết về Accessor trong Typescript
 • Bài 30: Lý thuyết về Accessor trong Typescript
 • Bài 31: Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập
 • Bài 32: Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu
Phần 13: Abstract là gì?
 • Bài 33: Sử dụng Abstract Class trong Typescript
 • Bài 34: Sử dụng Abstract method trong typescript
Phần 14: Generic sử dụng thế nào
 • Bài 35: Cơ bản về Generic trong lập trình typescript
 • Bài 36: Sử dụng Generic trong class
 • Bài 37: Generic Class sử dụng trong Typescript
Phần 15: Thực hành Interface trong Typescript
 • Bài 38: Interface trong lập trình hướng đối tượng
 • Bài 39: Interface Class sử dụng trong Typescript
Phần 16: Namespace và Export
 • Bài 40: Export trong Typescript
Phần 17: Giới thiệu Project lập trình ứng dụng bằng Typescript
 • Bài 41: Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng
 • Bài 42: Dựng giao diện – phần HTML cho ứng dụng
Phần 18: Xử lý nội dung và HTML cho ứng dụng
 • Bài 43: Xử lý phần HTML cột phải
 • Bài 44: Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng
Phần 19: Xử lý giao diện bằng CSS và Boostrap 4
 • Bài 45: Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4
 • Bài 46: Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome
Phần 20: Khởi động Project với việc xây dựng Class sản phẩm
 • Bài 47: Tạo Class
 • Bài 48: Lập trình các hàm tương tác với đối tượng
Phần 22: Class thứ ba - Class giỏ hàng
 • Bài 50: Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
 • Bài 51: Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
Phần 23: Class thứ tư - Class quản lý giỏ hàng
 • Bài 52: Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng
Phần 24: Cách tạo file tsconfig và cài đặt cơ bản trước khi code
 • Bài 53: Cài đặt cơ bản cho ứng dụng
 • Bài 54: Cài đặt cơ bản trước khi code
 • Bài 55: Cách tạo file tsconfig-json
Phần 25: Xử lý hàm Constructor
 • Bài 56: Xử lý Constructor
 • Bài 57: Cách 2 xử lý Constructor
Phần 26: Lấy nội dung sản phẩm và đẩy ra giao diện
 • Bài 58: Viết hàm lấy nội dung sản phẩm
 • Bài 59: Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện
 • Bài 60: Thao tác với HTML
Phần 27: Lấy thông tin sản phẩm khi click vào nút Mua Ngay
 • Bài 61: Phương thức mua hàng
 • Bài 62: Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay
Phần 28: Truyền tham số vào hàm getSanPhamById
 • Bài 63: Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML
 • Bài 64: Viết hàm getSanPhamById
Phần 29: Viết hàm thêm sản phẩm giỏ hàng
 • Bài 65: Thao tác với class quản lý giỏ hàng
 • Bài 66: Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Phần 30: Viết hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
 • Bài 67: Viết hàm kiểm tra sản phẩm
 • Bài 68: Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
Phần 31: Phun dữ liệu ra giao diện HTML trong class quản lý giỏ hàng
 • Bài 69: Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML
 • Bài 70: Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript
Phần 32: Viết hàm tính số lượng và tính giá trong Class quản lý giỏ hàng
 • Bài 71: Tính số lượng sản phẩm
 • Bài 72: Tính giá sản phẩm
Phần 33: Viết hàm Update giỏ hàng
 • Bài 73: Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng
 • Bài 74: Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
Phần 34: Truyền tham số và cập nhật sản phẩm vào dữ liệu
 • Bài 75: Truyền nội dung thông qua HTML
 • Bài 76: Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu
Phần 35: Đẩy dữ liệu ra giao diện và viết hàm hiển thị thông báo
 • Bài 77: Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện
 • Bài 78: Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng
 • Bài 79: Tổng kết

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Nguyễn Đức Việt Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena
Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm. Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena. Nguyễn Đức Việt Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp. Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of