Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z

Nguyễn Lê Hoàng, CEO - Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam 8934 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu rõ hệ thống quản lý pháp luật về thuế TNCN
THÀNH THẠO CÁCH LẬP BẢNG LƯƠNG TRÊN EXCEL
THÀNH THẠO việc KÊ KHAI và QUYẾT TOÁN thuế TNCN
Có được một lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường mất khoảng 2 năm mới có được
TỐI ƯU SỐ THUẾ phải nộp cho người lao động, mang lại LỢI ÍCH hoc doanh nghiệp
Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế TNCN hàng tháng, hàng quý, cuối năm
Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, quyết toán thuế TNCN trong doanh nghiệp
Nắm rõ cách tính thuế TNCN cho từng đối tượng lao động, từng loại hợp đồng lao động

Giới thiệu khóa học

Khóa học Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z , được giảng dạy bởi Giảng viên - chuyên gia giàu kinh nghiệm Nguyễn Lê Hoàng, với các nội dung chính có trong khóa học:

 • Hướng dẫn chi tiết cài đặt và sử dụng các phần mềm kê khai thuế
 • Hiểu được các quy định chung về thuế thu nhập cá nhân
 • Phân biệt KHOÁN CHI và HỖ TRỢ
 • Cách tính thuế thu nhập cá nhân với mỗi loại hợp đồng
 • Cách xây dựng lương phù hợp để KHÔNG PHẢI ĐÓNG thuế TNCN
 • Cách ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ thu nhập cho người lao động và người phụ thuộc
 • Hướng dẫn cách lập bảng lương theo từng loại hợp đồng
 • Nguyên tắc chung khi kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Thủ tục sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Chia sẻ các tình huống về thuế thu nhập cá nhân
 • Kê khai, tính thuế cho cá nhân có tài sản cho thuê, ký hợp đồng giao khoán...

 Với 69 bài giảng được chia thành 4 học phần khác nhau, học viên sẽ được giới thiệu, cung cấp kiến thức và thực hành ngay các bài tập có tính ứng dụng cao vào công việc có trong các học phần như tính toán thu nhập miễn thuế, tính thuế thu nhập cá nhân theo hợp đồng, kê khai thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế, học tin học văn phòng cơ bản,...

Khóa học phù hợp với:

 • Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh, Nhân sự... chưa có kinh nghiệm làm thực tế 
 • Kế toán viên chưa có kinh nghiệm làm kế toán thuế, chưa được và chưa biết kê khai, quyết toán về thuế TNCN
 • Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, tổ chức cần tìm hiểu để theo dõi, đôn đốc nhân sự và quản lý thu chi trong doanh nghiệp
 • Các đối tượng khác có nhu cầu...

 Tham gia ngay khóa học "Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z" của giảng viên Nguyễn Lê Hoàng để sớm trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp!

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu và quy định chung
 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Đôi nét về thuế Thu nhập cá nhân
 • Bài 3: Người nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 4: Điều kiện xác định cá nhân cư trú, không cư trú
Phần 2: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công
 • Bài 5: Các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công
 • Bài 6: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 1
 • Bài 7: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 2
 • Bài 8: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 3
 • Bài 9: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 4
 • Bài 10: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 5
 • Bài 11: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 6
 • Bài 12: Làm rõ khoán chi và hỗ trợ thu nhập
 • Bài 13: Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 14: Bài tập tính thu nhập miễn thuế
Phần 3: Căn cứ tính thuế TNCN
 • Bài 15: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên
 • Bài 16: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 17: Các khoản giảm trừ và mức giảm trừ
 • Bài 18: Nguyên tắc giảm trừ bản thân
 • Bài 19: Nguyên tắc giảm trừ người phụ thuộc
 • Bài 20: Người phụ thuộc gồm những ai
 • Bài 21: Đăng ký người phụ thuộc
 • Bài 22: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
 • Bài 23: Lập mẫu biểu đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
 • Bài 24: Thay đổi nơi làm việc có phải đăng ký lại người phụ thuộc không
 • Bài 25: Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân – hợp đồng trên 3 tháng – Phần 1
 • Bài 26: Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân – hợp đồng trên 3 tháng – Phần 2
 • Bài 27: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 1
 • Bài 28: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 2
 • Bài 29: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 3
 • Bài 30: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 4
 • Bài 31: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 5
 • Bài 32: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ dưới 3 tháng và cá nhân không ký HĐLĐ
 • Bài 33: Lập bảng lương với hợp đồng lao động dưới 3 tháng và không ký HĐLĐ
 • Bài 34: Lập mẫu cam kết thu nhập dưới mức giảm trừ gia cảnh
 • Bài 35: Căn cứ tính thuế với cá nhân không cư trú
 • Bài 36: Một số khoản thu nhập chịu thuế khác
 • Bài 37: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cấp cho ai
 • Bài 38: Làm thế nào để có được chứng từ khấu trừ thuế
 • Bài 39: Quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 40: Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động
 • Bài 41: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người lao động – Phần 1
 • Bài 42: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người lao động – Phần 2
 • Bài 43: Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người phụ thuộc
 • Bài 44: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc – Phần 1
 • Bài 45: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc – Phần 2
Xem thêm:   Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính
Phần 4: Kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 46: Nguyên tắc chung về kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 47: Kỳ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 48: Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 49: Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thay thuế TNCN
 • Bài 50: Thủ tục ủy quyền quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 51: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 1
 • Bài 52: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 2
 • Bài 53: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 3
 • Bài 54: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 4
 • Bài 55: Tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 1
 • Bài 56: Tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 2
 • Bài 57: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 1
 • Bài 58: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 2
 • Bài 59: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 3
 • Bài 60: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 4
 • Bài 61: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 5
 • Bài 62: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 6
 • Bài 63: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 7
 • Bài 64: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 8
 • Bài 65: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 9
 • Bài 66: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 10
 • Bài 67: Update Bài tập quyết toán thuế TNCN năm 2020
 • Bài 68: Hoàn thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 69: Khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân
Xem thêm:   Lập dự toán chi tiết công trình dân dụng
Phần 5: Tổng kết
 • Bài 70: Tổng kết

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Nguyễn Lê Hoàng CEO - Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
Nguyễn Lê Hoàng - CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam - Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên học kế toán online mỗi năm cả trực tiếp, học Excel online và cả thực tế Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA - Phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp Tác giả nhiều tiện ích kế toán - chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng sở hữu tất cả các khóa học tin học văn phòng Online trên hệ thống trực tuyến Là người thân thiện, vui tính, dễ gần... được nhiều người yêu mến. Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu - Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG Phương trâm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc Chủ sở hữu kênh Youtube về học kế toán thuế thực tế có lượng người đăng ký lớn nhất   

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor