Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần

Trần Duy Thanh, Thạc sỹ Khoa học máy tính 16879 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

• Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice

• Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server

• Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice

• Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với  Web API Restful, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice, có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả và xin việc làm Backend cho Di động

Khóa họ̣c còn sử dụng những công cụ Framework mới nhất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL, cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice,cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver, cách thức cài đặt Webservice, cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservicce

Tham gia khóa học "Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần" ngay hôm nay nhé!

Lợi ích từ khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:

• Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice

• Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server

• Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice

• Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice

 

Đối tượng khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:

• Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động, desktop, web...
• Bất cứ ai muốn học .Net webservice (Restful Web API)
• Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình Di động, Desktop, Web, AngularJS
• Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

 

• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM.

• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật.

• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình 4 video
 • Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
 • Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
 • Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
 • Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio
Phần 2: Cài đặt IIS Webserver 2 video
 • Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off
 • Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server
Phần 3: Lập trình RESTful Webservice trong Visual Studio 8 video
 • Bài 7: Giới thiệu về RESTful
 • Bài 8: Tạo Web API với HttpGet
 • Bài 9: Tạo Web API với HttpPost
 • Bài 10: Tạo Web API với HttpPut
 • Bài 11: Tạo Web API với HttpDelete
 • Bài 12: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver
 • Bài 13: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman
 • Bài 14: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester
Phần 4: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Java 8 video
 • Bài 15: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Java Android
 • Bài 16: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Java Android
 • Bài 17: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Java Android
 • Bài 18: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Java Android
 • Bài 19: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Java Android
 • Bài 20: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Java Android
 • Bài 21: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Java Android
 • Bài 22: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Java Android
Phần 5: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Kotlin 12 video
 • Bài 23: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Kotlin Android
 • Bài 24: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Kotlin Android
 • Bài 25: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Kotlin Android
 • Bài 26: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Kotlin Android
 • Bài 27: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Kotlin Android
 • Bài 28: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục- trong Kotlin Android
 • Bài 29: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Kotlin Android
 • Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- trong Kotlin Android
 • Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Kotlin Android
 • Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- trong Kotlin Android
 • Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Kotlin Android
 • Bài 34: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- trong Kotlin Android
Phần 6: Tương tác C# với RESTful WebService 12 video
 • Bài 35: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- bằng C#
 • Bài 36: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- bằng C#
 • Bài 37: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục-bằng C#
 • Bài 38: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- bằng C#
 • Bài 39: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- bằng C#
 • Bài 40: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục-bằng C#
 • Bài 41: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm-bằng C#
 • Bài 42: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- bằng C#
 • Bài 43: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm-bằng C#
 • Bài 44: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- bằng C#
 • Bài 45: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-bằng C#
 • Bài 46: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- bằng C#
Phần 7: Các bài tập rèn luyện 5 video
 • Bài 47: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi
 • Bài 48: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus
 • Bài 49: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm
 • Bài 50: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái
 • Bài 51: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết
Phần 8: AngularJS vs Webservice 2 video
 • Bài 52: Giới thiệu sơ lược AngularJS
 • Bài 53: Triệu gọi Webservice trong AngularJS
 • Đánh giá sau khóa học
 • Các khóa học liên quan

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Trần Duy Thanh Thạc sỹ Khoa học máy tính
Chức vụ: Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Học vấn: Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh Kinh nghiệm: 2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh     2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên       2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn 2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.  

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of