Làm chủ Python trong 4 tuần

Trần Duy Thanh, Giảng viên 1436 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Có được kiến thức đầy đủ và toàn diệnnhất về ngôn ngữ lập trình Python
Hướng dẫn các kiến thức không thể thiếu trong Python: dữ liệu tồn tại, các lỗi trong Python, các biểu thức điều kiện, kiến thức vòng lặp, hàm...
Thực hành giải các bài tập rèn luyện cơ bản - nâng cao khi dùng Python qua mỗi phần học.
Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
Sớm làm chủ được Python, giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
Có nền tảng vững chắc để tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python

Giới thiệu khóa học

Ngôn ngữ lập trình Python

Python là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Cho đến nay ngôn ngữ Python đã trở thành một trong 5 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới.

Cùng với sự phát triển theo cấp số nhân của khoa học công nghệ, ngôn ngữ Python ngày càng có nhiều ứng dụng không thể thiếu, cùng với đó là tình trạng luôn khát nhân lực tinh anh về Python của các doanh nghiệp, do đó một lập trình viên Python có vị trí và mức lương bổng rất cao. Điều này lý giải phần nào vì sao rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ là học sinh, sinh viên đại học tìm học các khóa học công nghệ thông tin chuyên biệt về Python hiện nay.

Nhằm giúp các bạn tiếp cận đến Python một cách bài bản, chi tiết và khoa học nhất, giảng viên Trần Duy Thanh đã kết hợp cùng Unica cho ra mắt khóa học "Làm chủ Python trong 4 tuần" dành riêng cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu và mong muốn học ngôn ngữ lập trình như một kỹ năng lập trình, ứng dụng hiệu quả và trở thành cánh tay đắc lực cho công việc của bạn sau này.

Nội dung khóa học "Làm chủ Python trong 4 tuần"

Khóa học sẽ cung cấp toàn bộ kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu của lập trình Python, giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học:

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học

- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web...

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python....)

- Cách tạo và gọi hàm trong Python

- Xử lý mảng

- Xử lý List

- Xử lý chuỗi

- Xử lý tập tin

Đặc biệt khóa học được thiết kế thành 11 phần học nhỏ với các nội dung và vấn đề của ngôn ngữ lập trình Python, giúp học viên dù mới lần đầu tiếp xúc cũng có thể theo kịp và thành thạo ngôn ngữ này.

Còn chờ đợi gì nữa, tham gia khóa học "Làm chủ Python trong 4 tuần" ngay hôm nay thôi!

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình
 • Bài 1: Có nên học lập trình Python?
 • Bài 2: Cách tải và cài đặt Python
 • Bài 3: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
 • Bài 4: Tạo Project Python trong PyCharm
Phần 2: Các khái niệm cơ bản
 • Bài 5: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
 • Bài 6: Cách ghi chú lệnh trong Python
 • Bài 7: Các toán tử thường dùng trong Python
 • Bài 8: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
 • Bài 9: Các kiểu xuất dữ liệu
 • Bài 10: Các loại lỗi trong Python
 • Bài 11: Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
 • Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 3: Các biểu thức điều kiện
 • Bài 15: Biểu thức Boolean
 • Bài 16: Biểu thức If
 • Bài 17: Biểu thức if … else
 • Bài 18: Biểu thức If … elif lồng nhau
 • Bài 19: Biểu thức pass
 • Bài 20: So sánh số thực trong Python
 • Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
 • Bài 23: Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
 • Bài 24: Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
 • Bài 25: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 4: Các vòng lặp
 • Bài 26: Vòng while
 • Bài 27: Vòng for
 • Bài 28: câu lệnh break
 • Bài 29: câu lệnh continue
 • Bài 30: Lệnh while/else
 • Bài 31: Lệnh for/else
 • Bài 32: Vòng lặp lồng nhau
 • Bài 33: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
 • Bài 34: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
 • Bài 36: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 5: Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng
 • Bài 37: Các hàm toán học 1
 • Bài 38: Các hàm toán học 2
 • Bài 39: round
 • Bài 40: Time
 • Bài 41: Random
 • Bài 42: exit
 • Bài 43: eval
 • Bài 44: Bài tập rèn luyện-Game đoán số
 • Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
 • Bài 46: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
 • Bài 47: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 6: Cách xây dựng hàm
 • Bài 48: Khái niệm về hàm
 • Bài 49: Cấu trúc tổng quát của hàm
 • Bài 50: Cách gọi hàm
 • Bài 51: Nguyên tắc hoạt động của hàm
 • Bài 52: Viết tài liệu cho hàm
 • Bài 53: Global Variable
 • Bài 54: Parameter mặc định
 • Bài 55: Lambda Expression
 • Bài 56: Giới thiệu về hàm đệ qui
 • Bài 57: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
 • Bài 58: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
 • Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 7: Xử lý chuỗi
 • Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
 • Bài 62: Hàm upper, lower -in HOA-thường
 • Bài 63: Hàm căn lề: rjust, ljust, center
 • Bài 64: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip
 • Bài 65: Hàm startsWith, endsWith
 • Bài 66: Hàm find, count
 • Bài 67: Hàm format,substring
 • Bài 68: Hàm tách chuỗi
 • Bài 69: Hàm nối chuỗi
 • Bài 70: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
 • Bài 71: Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
 • Bài 72: Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
 • Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 8: List
 • Bài 74: Cách khai báo và sử dụng List
 • Bài 75: Cách duyệt List
 • Bài 76: Gán giá trị cho các phần tử trong List
 • Bài 77: Phương thức insert
 • Bài 78: Phương thức append
 • Bài 79: Phương thức remove
 • Bài 80: Phương thức reverse
 • Bài 81: Phương thức sort
 • Bài 82: Slicing-Trích lọc list
 • Bài 83: List đa chiều
 • Bài 84: Bài tập rèn luyện-xử lý list-1
 • Bài 85: Bài tập rèn luyện-xử lý list-2
 • Bài 86: Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
 • Bài 87: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 9: Xử lý tập tin
 • Bài 88: Vì sao phải lưu tập tin
 • Bài 89: Cách ghi tập tin
 • Bài 90: Cách đọc tập tin
 • Bài 91: Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
 • Bài 92: Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
 • Bài 93: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 10: Thiết kế giao diện với tkinter
 • Bài 94: Giới thiệu tkinter
 • Bài 95: Cách tạo cửa sổ với tkinter
 • Bài 96: Các control cơ bản trong tkinter
 • Bài 97: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
 • Bài 98: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
 • Bài 99: Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
 • Bài 100: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 11: Tổng kết khóa học
 • Bài 101: Project tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Trần Duy Thanh Giảng viên
Giảng viên: Trần Duy Thanh Về giảng dạy (từ năm 2009): Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học Đại Học Kinh Tế - Luật Về doanh nghiệp của anh Trần Duy Thanh (từ năm 2005): Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn      Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược Công ty KIC (http://kicthermal.com/)     Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia: Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015 Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trên các khoá học Excel và nhiều khoá Học tin học văn phòng hấp dẫn khác trên Unica

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of