Lập trình Fullstack với Angular – PHP – MySQL

Nguyễn Đức Việt, Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena 19512 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

• Lập trình backend theo mô hình ""gmail"" ( single-page web app ).  

• Hiểu về logic của các ngôn ngữ JS trong việc điều hướng dữ liệu và kết nối với các API thế nào, vai trò của nó là gì, từ đó áp dụng cho các bộ framework JS khác.

• Tự thiết kế và phát triển chức năng cho phần mềm web-based bằng Angular js.

• Đủ kiến thức để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các công ty IT. 

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học “Lập trình Fullstack với Angular - PHP - MySQL”:

Full-stack developer (FSD) là người có thể làm nhiều công việc liên quan tới databases, servers, systems engineering và client work. Họ có thể là một FSD về di động (mobile stack), web (web stack) hoặc phần mềm (native applications) hay nói cách đơn giản một lập trình viên full stack phải đa năng để có thể làm việc liên chức năng trên "stack" công nghệ. 

Nếu như bạn là:

- Sinh viên, những bạn học lập trình frontend đã biết sơ lược về html/css muốn tiếp cận lập trình backend kết hợp Angular js 1.0

- Những bạn đi ứng tuyển cần bổ sung kiến thức lập trình backend với Angular js. 

- Giúp bạn hiểu bản chất và các ưu điểm của Angular js two-way binding, sự linh hoạt của filter.. thông qua bài tập thực tế

- Mong muốn kiến thức nền của các bạn trước khi học khóa này : Học qua khóa HTML/CSS/Boostrap 4, Học qua khóa lập trình Backend bằng PHP  hoặc kiến thức tương đương

Thì đây là khóa học dành cho bạn để lĩnh hội được kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lập trình Fullstack và ứng vào trong công việc của mình. 

 

Nội dung khóa học “Lập trình Fullstack với Angular - PHP - MySQL”:

• Hướng dẫn cái đặt cơ bản.  

• Chạy ứng dụng Angular. 

• Thực hành với model trong angular js. 

• Thực hành với Scope và Controller trong Angular js. 

• Học Angular js qua bài tập thực hành. 

• Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular js. 

• Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js. 

• Kết nối Angular js với Mysql qua API.

VÀ CÒN NHIỀU NỘI DUNG KHÁC ĐANG CHỜ BẠN KHÁM PHÁ!!! 

 

Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Đức Việt

• Tốt nghiệp CNTT - khóa 49 ĐH Bách Khoa Hà Nội

• Giảng viên Thiết kế tại FPT - Arena. 

• Tham gia hiệu đính và dịch rất nhiều đầu sách về thiết kế web cho hệ thống thư viện đại học FPT.

• Thầy đã có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web và có hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.

• Ngoài ra thầy còn tham gia rất nhiều dự án web cho FPT, dạy các shortcourse cho người đi làm và các dự án Freelance khác về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

 

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Nội dung khóa học

Phần 01 - Giới thiệu khóa học 1 video
 • 001 – Giới thiệu angular js
Phần 02 - Cài đặt cơ bản 2 video
 • 002 – Cài đặt code editor
 • 003 – Cài đặt plugin
Phần 03 - Chạy ứng dụng angular đầu tiên 2 video
 • 004 – Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên
 • 005 – Sử dụng file template
Phần 04 - Thực hành với model trong angular js 5 video
 • 006 – Khái niệm và sử dụng ng-model
 • 007 – Sử dụng ng-model với select
 • 008 – Sử dụng ng-model với radio button
 • 009 – Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản
 • 010 – ng-show và ng-init
Phần 05 - Thực hành với Scope và Controller trong Angular js 2 video
 • 011 – Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành
 • 012 – Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope
Phần 06 - Học Angular js qua bài tập thực hành 5 video
 • 013 – Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành – phần html
 • 014 – Viết phần logic của ứng dụng
 • 015 – Hoàn thiện ứng dụng
 • 016 – Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng
 • 017 – Sử dụng vòng lặp ng-repeat
Phần 09 - Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js 2 video
 • 023 – Tạo cơ sở dữ liệu
 • 024 – Viết API lấy dữ liệu cho angular
Phần 10 - Kết nối Angular js với Mysql qua API 2 video
 • 025 – Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động
 • 026 – Kết nối angular với Mysql qua API
Phần 11 - Hoàn thiện ứng dụng Angular js - Mysql đầu tiên 2 video
 • 027 – Viết API sử dữ liệu
 • 028 – Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql
Phần 12 - Tích hợp Angular Material 2 video
 • 029 – Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo
 • 030 – Tích hợp angular material vào view
Phần 13 - Giới thiệu phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route 3 video
 • 031 – Lọc dữ liệu trong angular
 • 032 – Cách viết nhiều controller trong một web
 • 033 – Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành
Phần 14 - Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http 4 video
 • 034 – Kiến thức cơ bản về Route
 • 035 – Sử dụng HTML5 mode trong angular
 • 036 – Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http
 • 037 – Phun dữ liệu ra single-page web app
Phần 16 - Phần route và phân tích dữ liệu 3 video
 • 040 – Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project
 • 041 – Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web
 • 042 – Phân tích cơ sở dữ liệu
Phần 17 - Làm quen với phương pháp lập trình backend bằng Angular 10 video
 • 043 – Thêm dữ liệu
 • 044 – Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend
 • 045 – Giao tiếp dữ liệu bằng API
 • 046 – Tạo view
 • 047 – Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API
 • 048 – Đẩy dữ liệu ra bằng Angular
 • 049 – Sửa dữ liệu bằng Angular
 • 050 – Viết API lưu dữ liệu
 • 051 – Lưu dữ liệu bằng Angular
 • 052 – Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about
Phần 18 - Xử lý các phần giao diện trang contact và trang liên hệ 4 video
 • 053 – Viết controller đưa dữ liệu ra frontend
 • 054 – Sửa lỗi router phổ biến trong angular
 • 055 – Xử lý dữ liệu trang contact
 • 056 – Xử lỹ dữ liệu trang tin tức
Phần 20 - Học sử dụng thư viện angular cho lập trình backend 1 video
 • 058 – Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular
Phần 22 - Sử dụng thư viện ui select 3 video
 • 062 – Thư viện ui select với multiple select
 • 063 – Bước số 2 lấy dữ liệu trả về
 • 064 – Bước số 3 – Kết nối cơ sở dữ liệu
Phần 22.2 - Hàm xử lý phần form trong angular 5 video
 • 65- Bài 1 kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu
 • 66 – Bài 2 Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular
 • 67 – Bài 3 Kiểm tra việc submit của người dùng
 • 68 – Bài 4 Hàm setPristine cho form
 • 69 – Tổng kết phần form trong Angular
Phần 23 - Project backend sử dụng angular giới thiệu và cài đặt cơ bản 2 video
 • 070 – Giới thiệu project làm backend bằng Angular
 • 071 – Cài đặt cơ bản dữ liệu – API – Angular
Phần 24 - Cách sử dụng template admin khi làm backend 2 video
 • 072 – Cách sử dụng template admin khi làm backend
 • 073 – Dựng template cơ bản
Phần 25 - Tạo route cho các chức năng sử dụng template 5 video
 • 074 – Dựng Routing cơ bản
 • 075 – Tạo 2 route adduser và userlist
Phần 26 - Chức năng thêm mới người dùng 6 video
 • 076 – Tạo form thêm người dùng bằng template
 • 077 – Viết API thêm người dùng
 • 078 – Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope
 • 079 – Chuyển dữ liệu cho API
 • 080 – Đặt phím tắt cho angular post
Phần 28 - Xử lý chuyển hướng và đăng xuất 6 video
 • 087 – Xử lý chuyển hướng trong Angular
 • 088 – Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form
 • 089 – Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular
 • 090 – Đăng xuất
 • 091 – Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng
 • 092 – API – Phần dữ liệu
Phần 30 - Tích hợp template admin 5 video
 • 094 – Tạo giao diện từ template admin
 • 095 – Đưa dữ liệu ra template
Phần 31 - Tích hợp các chức năng trên cùng một page 5 video
 • 096 – Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit
 • 097 – Logic của phần sửa dữ liệu
 • 098 – Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API
 • 099 – Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API
 • 100 – Tích hợp notification cho giao dịch thành công
Phần 32 - Tổng kết khóa học 1 video
 • Bài tập cuối khóa
 • Tài liệu tải về
 • Đánh giá góp ý khóa học
 • Khóa học liên quan

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Nguyễn Đức Việt Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena
Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena. Anh có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web và có hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.   Học vấn Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm   Công việc hiện tại Giảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena   Kinh nghiệm công tác và thành tựu - Anh Nguyễn Đức Việt hiện đang là Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena. - Ngoài ra, anh Nguyễn Đức Việt còn tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án Freelance khác về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. - Anh đã tham gia hiệu đính và dịch rất nhiều đầu sách về thiết kế web cho hệ thống thư viện đại học FPT.   Kinh nghiệm giảng dạy 8 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web  

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor