Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level 2

Lưu Trường Hải Lân, Training Manager at ZendVN 13935 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học "Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2"giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần mở rộng trong PHP như:

 • Sử dụng biểu thức chính quy để trích lọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu từ phía người dùng, lấy tin tự động từ các website khác
 • Làm việc và thao tác với File một cách dễ dàng và giải quyết bài toán upload tập tin
 • Xây dựng hàm đệ quy để giải quyết các bài toán: hiển thị menu (category) đa cấp, liệt kê cây thư mục
 • Sử dụng session, cookie trong ứng dụng web
 • Sử dụng SimpleXML và DomDocument để thao tác và làm việc với tập tin XML
 • Nắm vững các kiến thức về lập trình hướng đối tượng và biết cách xây dựng các class dùng cho công việc thực tế
 • Hướng dẫn các vấn đề mở rộng khác khi xây dựng một website

Giới thiệu khóa học

Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú. PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

Sau khi kết thúc khóa học Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 1 với những kiến thức căn bản cần thiết. Tiếp tục với khóa học Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần mở rộng trong PHP như:

 • Sử dụng biểu thức chính quy để trích lọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu từ phía người dùng, lấy tin tự động từ các website khác
 • Làm việc và thao tác với File một cách dễ dàng và giải quyết bài toán upload tập tin
 • Xây dựng hàm đệ quy để giải quyết các bài toán: hiển thị menu (category) đa cấp, liệt kê cây thư mục
 • Sử dụng session, cookie trong ứng dụng web
 • Sử dụng SimpleXML và DomDocument để thao tác và làm việc với tập tin XML
 • Nắm vững các kiến thức về lập trình hướng đối tượng và biết cách xây dựng các class dùng cho công việc thực tế
 • Hướng dẫn các vấn đề mở rộng khác khi xây dựng một website: xử lý hình ảnh, gửi mail, rss, editor, captcha, detetct mobile, cache. Các vấn đề này được trình bày thông qua việc giới thiệu các class, giúp học viên tiếp cận với nhiều class được hỗ trợ sẵn và cách đọc API để sử dụng một class bất kỳ

ZendVN bảo đảm đây là một trong những khóa học PHP có chất lượng tốt nhất hiện nay ở Việt Nam. Khóa học PHP này được dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của ZendVN với các dự án lớn của nước ngoài.

Nội dung khóa học

Phần 0: Các ký hiệu trong Regular Expression 3 video
 • Bài 0: Group hỗ trợ học viên
 • Bài 1: Regular Expression là gì?
 • Bài 2: Các ký hiệu trong Regular Expression
 • Bài 3: Ôn tập
Phần 1: PHP Regex 10 video
 • Bài 1: Ôn tập Regular Expression
 • Bài 2: Tìm hiểu hàm PREG_MTAH và PREG_MATH_ALL
 • Bài 3: Tìm hiểu hàm PREG_MTAH và PREG_MATH_ALL (cont)
 • Bài 4: Tìm hiểu hàm PREG_MTAH và PREG_MATH_ALL (end)
 • Bài 5: Tìm hiểu hàm PREG_REPLACE
 • Bài 6: Tìm hiểu hàm PREG_MTAH và PREG_MATH_ALL (cont-end)
 • Bài 7: Kỹ thuật quét tin tức của VnExpress
 • Bài 8: Kỹ thuật quét tin tức của VnExpress (cont-end)
 • Bài 9: Kỹ thuật quét tin tức của Dantri
 • Bài 10: Kỹ thuật quét tin tức của Dantri (cont-end)
Phần 2: PHP File 13 video
 • Bài 1: Vấn đề 1,2
 • Bài 2: Vấn đề 3,4
 • Bài 3: Vấn đề 5.6.7
 • Bài 4: Vấn đề 8,9,10
 • Bài 5: Vấn đề 11,12
 • Bài 6: Vấn đề 13,14
 • Bài 7: Vấn đề 14 (cont-end)
 • Bài 8: Vấn đề 15
 • Bài 9: Ôn tập
 • Bài 10: Ôn tập (cont)
 • Bài 11: Ôn tập (cont-end)
 • Bài 12: Một số yêu cầu bổ sung
 • Bài 13: Một số yêu cầu bổ sung (cont-end)
Phần 3: PHP Recursive 6 video
 • Bài 1: Vấn đề 1,2,3
 • Bài 2: Vấn đề 4
 • Bài 3: Vấn đề 4 (cont-end)
 • Bài 4: Vấn đề 5
 • Bài 5: Vấn đề 6
 • Bài 6: Vấn đề 7
Phần 5: PHP Filter 2 video
 • Bài 1: Vấn đề 1,2,3
 • Bài 2: Vấn đề 4,5,6
Phần 6: Error And Exception 2 video
 • Bài 1: Vấn đề 1,2,3
 • Bài 2: Vấn đề 4,5,6
Phần 7: Session And Cookie 6 video
 • Bài 1: Vấn đề 1,2,3
 • Bài 2: Vấn đề 4,5
 • Bài 3: Vấn đề 5 (cont)
 • Bài 4: Vấn đề 5 (end)
 • Bài 5: Vấn đề 6
 • Bài 6: PHP Mail
Phần 8: Tìm hiểu XML 5 video
 • Bài 1: Vấn đề 1,2,3,4,5,6
 • Bài 2: Vấn đề 7
 • Bài 3: Vấn đề 7 (cont-end)
 • Bài 4: Vấn đề 8,9
 • Bài 5: Vấn đề 10
Phần 9: Simple XML 2 video
 • Bài 1: Vấn đề 1
 • Bài 2: Vấn đề 2
Phần 10: Tìm hiểu về DOM Document 6 video
 • Bài 1: Vấn đề 1
 • Bài 2: Vấn đề 1 (cont)
 • Bài 3: Vấn đề 1 (end)
 • Bài 4: Vấn đề 2
 • Bài 5: Vấn đề 3
 • Bài 6: Vấn đề 3 (cont-end)
Phần 11: Lập trình hướng đối tượng 20 video
 • Bài 1: Class And Object
 • Bài 2: Property And Method
 • Bài 3: Constructor And Destructor
 • Bài 4: Constructor And Destructor (cont-end)
 • Bài 5: Tính kế thừa And Overwrite
 • Bài 6: Tính kế thừa And Overwrite (cont)
 • Bài 7: Phạm vi và sự ảnh hưởng
 • Bài 8: Phạm vi và sự ảnh hưởng (cont)
 • Bài 9: Phạm vi và sự ảnh hưởng (cont)
 • Bài 10: Phạm vi và sự ảnh hưởng (cont-end)
 • Bài 11: Một số phương thức khác
 • Bài 12: Một số phương thức khác (cont)
 • Bài 13: Một số phương thức khác (cont)
 • Bài 14: Một số phương thức khác (cont)
 • Bài 15: Một số phương thức khác (cont-end)
 • Bài 16: Bài tập
 • Bài 17: Bài tập (cont)
 • Bài 18: Bài tập (cont)
 • Bài 19: Bài tập (cont)
 • Bài 20: Bài tập (cont-end)
Xem thêm:   Tiếng Trung kinh doanh thực chiến
Phần 12: PHP Extensions 17 video
 • Bài 1: Class 1 – PHP Thumb
 • Bài 2: Class 2 – PHP Mailer
 • Bài 3: Class 2 – PHP Mailer (cont-end)
 • Bài 4: Class 3 – FCK Editor
 • Bài 5: Class 3 – FCK Editor (cont)
 • Bài 6: Class 3 – FCK Editor (cont-end)
 • Bài 7: Class 4 – CAPTCHA
 • Bài 8: Class 4 – CAPTCHA (cont-end)
 • Bài 9: Class 5 – SIMPLEPIE
 • Bài 10: Tìm hiểu về OPENID
 • Bài 11: Class 7 – Mobile Detect
 • Bài 12: Class 8 – CACHE
 • Bài 13: Class 9 – VALIDATE
 • Bài 14: Class 9 – VALIDATE (cont)
 • Bài 15: Class 9 – VALIDATE (cont)
 • Bài 16: Class 9 – VALIDATE (cont)
 • Bài 17: Class 9 – VALIDATE (cont-end)
 • Trắc nghiệm cuối khóa học
 • Các khóa học liên quan có thể bạn quan tâm trên Kyna.vn
 • Đánh giá và góp ý cho khóa học

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Lưu Trường Hải Lân Training Manager at ZendVN
Kinh nghiệm công tác: Quản lý đào tạo tại ZendVN Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: Lập trình PHP, Zend framework 2.x, jQuery Master, Wordpress 4.x, Joomla 2.5!, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript ... Thông tin liên hệ: Website: http://www.zend.vn/public/ Facebook: https://www.facebook.com/luutruonghailan Fanpage ZendVN: https://www.facebook.com/zendvngroup Kênh video miễn phí: https://www.youtube.com/user/luutruonghailan Skype hỗ trợ học viên: zendvn.support

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor