Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Trương Minh Thắng, Giảng viên 8734 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin.
Hiểu về những thành phần cơ bản một ngôn ngữ.
Biết cách ứng dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả.
Học thêm được một ngôn ngữ lập trình mới để nâng cao các kỹ năng lập trình.

Giới thiệu khóa học

Khoá học sẽ làm rõ các vấn đề: 

- Học công nghệ thông tin là gì? Học lập trình là gì?

- Phương pháp học lập trình ra sao?

- Ứng dụng phương pháp học lập trình để tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

- Những chú ý khi học ngôn ngữ lập trình Online

Khoá học được dựng lại dựa trên quá trình thực tế giảng viên ứng dụng phương pháp học để tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới. Các bạn sẽ  nhìn thấy những khó khăn trong quá trình học tập, và cách giảng viên suy nghĩ để vượt qua những khó khăn đó. 
Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin. Hiểu về những thành phần cơ bản  một ngôn ngữ 

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 • Bài 1: Giới thiệu phương pháp học tập
 • Bài 2: Học lập trình là học những gì
 • Bài 3: Chuẩn bị trước khi bắt đầu học tập
 • Bài 4: Cài đặt công cụ lập trình
 • Bài 5: Hướng dẫn bắt đầu học lập trình với Kotlin
Phần 2: Kotlin cơ bản
 • Bài 6: Giới thiệu chương
 • Bài 7: Khai báo function
 • Bài 8: Công cụ chuyển đổi Java sang Kotlin
 • Bài 9: Default Agrument và Named Agrument là gì?
 • Bài 10: Lamda
 • Bài 11: String
 • Bài 12: Lớp và sự kế thừa (class and Inheritance) – Phần 1
 • Bài 13: Lớp và sự kế thừa (class and Inheritance) – Phần 2
 • Bài 14: Properties và field
 • Bài 15: Lớp dữ liệu
 • Bài 16: Loại dữ liệu có thể vắng mặt (nullable Types)
 • Bài 17: Ép kiểu thông minh (Smart Cast)
 • Bài 18: Hàm mở rộng (Extension Functions)
 • Bài 19: Khai báo Object và biểu thức Object
 • Bài 20: SAM convertion
 • Bài 21: Những chức năng mở rộng của Collection trong Kotlin
Phần 3: Những Quy Ước
 • Bài 22: Giới thiệu về những quy ước
 • Bài 23: Sự so sánh
 • Bài 24: Tạo ra một dải dữ liệu
 • Bài 25: Thực thi hàm rangeTo
 • Bài 26: Một dải dữ liệu có thể duyệt qua với vòng lặp For
 • Bài 27: Định nghĩa lại các toán tử
 • Bài 28: Khai báo tái cấu trúc
 • Bài 29: Định nghĩa lại lời gọi hàm
Phần 4: Collections (Bộ sưu tập)
 • Bài 30: Các hàm Fillter, toSet, toList, Map
 • Bài 31: Các hàm All, Any, Find, Count
 • Bài 32: Hàm FlatMap
 • Bài 33: Max – Min – Sort – Sum – GroupBy
 • Bài 34: Partition – Fold
 • Bài 35: Bài tập tổng hợp
Phần 5: Property
 • Bài 36: Giới thiệu chương
 • Bài 37: Property
 • Bài 38: Property lười nhác (Lazy Property)
 • Bài 39: Properties được uỷ quyền (Delegated Properties)
Phần 6: Builder and Generic
 • Bài 40: Giới thiệu
 • Bài 41: Functions literal có bộ nhận
 • Bài 42: String and Map Builder
 • Bài 43: Hàm Apply
 • Bài 44: HTML Builder
 • Bài 45: Generic
 • Bài 46: Tổng kết khóa học

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Trương Minh Thắng Giảng viên
Trương Minh Thắng 7 năm công tác trong ngành Công An lên cấp bậc Thượng Uý Rời ngành Công an và Tự học lập trình năm 30 tuổi sau 1 năm 3 tháng đạt thu nhập 1000 USD tại dự án Boeing - FPT Software. sau 2 năm xây dựng và vận hành trung tâm Big Zero Academy từ số vốn 0 đ sau 4 năm  - (sau 2 năm Big Zero Academy hoạt động)  giúp đỡ cho khoảng 50 học viên có thu nhập từ 8tr trở lên. 5 học viên đã có thu nhập trên 15tr. Cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho FPT, VNPT, GMO, Framgia.... Thành thạo các ngôn ngữ Objective C, Swift, Java, Kotlin, HTML5 - CSS3 - Javascript, Xamarin, React Native, C/C++ Làm việc tốt với FB Marketing

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of