Tái cấu trúc nguồn lực trong và sau Covid

Phan Thi Khoa, Thạc sỹ QTKD trường Đại học Columbia Southern University 10544 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Sau khi hoàn thành khóa học "Tái cấu trúc nguồn lực trong và sau Covid" học viên sẽ:

- Hiểu rõ thời điểm chính xác doanh nghiệp cần thực hiện tái cấu trúc

- Đánh giá được hiện trạng của tổ chức từ đó có những bước đi phù hợp cho doanh nghiệp

- Biết cách xây dựng đội ngũ nhân sự tinh gọn, linh động, phù hợp với yêu cầu mới của tổ chức

- Xác định được các rủi ro và chủ động phòng chống giúp quá trình tái cấu trúc được thực hiện thành công

- Thiết kế được quy trình, cơ chế làm việc đáp ứng yêu cầu mới thời kỳ Covid

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp cơ cấu, chế độ làm việc linh hoạt

Giới thiệu khóa học

Quản lý nguồn lực hiệu quả là một trong những nhân tố chính giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, việc tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng bộ máy tinh gọn, quản lý và tối ưu nguồn lực để vượt qua thời điểm khó khăn này là vô cùng cấp thiết.Khóa học "Tái cấu trúc nguồn lực trong và sau Covid" sẽ mang đến một bức tranh tổng thể về quản lý, tối ưu nguồn lực doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Các kiến thức trong khóa học được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc của tôi tại các tập đoàn trong và ngoài nước. Đi cùng với những case study thực tế, tôi hy vọng sẽ giúp bạn, là các nhà quản lý, có được những góc nhìn mới, từ đó có thể đánh giá, triển khai một cách hiệu quả việc tái cấu trúc và quản lý nguồn lực trong tình hình hiện tại.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa học "Tái cấu trúc nguồn lực trong và sau Covid" được thiết kế dành cho:

- Những Trưởng, Phó phòng nhân sự các công ty vừa và nhỏ đang có nhu cầu tái cấu trúc nguồn lực

- Các Giám đốc điều hành, chủ doanh nghiệp mong muốn tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp chiến lược, mục tiêu kinh doanh

- Các đối tượng mong muốn tìm hiểu và trao dồi kiến thức

Nội dung khóa học

Phần 1: Thời điểm tái cấu trúc 2 video
  • Giới thiệu khóa học
  • Bài 1: Xác định thời điểm tái cấu trúc
Phần 2: Các bước tiến hành tái cấu trúc 4 video
  • Bài 2: Thẩm định
  • Bài 3: Thiết kế
  • Bài 4: Thực thi
  • Bài 5: Các nguyên tắc tái cấu trúc thành công
Phần 3: Xử lý khủng hoảng 1 video
  • Bài 6: Xử lý khủng hoảng sau tái cấu trúc
Phần 4: Cơ chế làm việc linh hoạt 3 video
  • Bài 7: Xây dựng cơ chế làm việc linh hoạt
  • Bài 8: Cách thức thực hiện chế độ làm việc linh hoạt
  • Bài 9: Quản lý hiệu quả chương trình làm việc linh hoạt
Xem thêm:   Phong thủy ứng dụng: Xây dựng ekip làm việc

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Phan Thi Khoa Thạc sỹ QTKD trường Đại học Columbia Southern University
Trainer Phan Thị Khoa - Thạc sỹ QTKD trường Đại học Columbia Southern University - Giám Đốc Nhân sự kiêm GDDH Chi nhánh Công ty CP. SHC Vietnam - Trưởng phòng Đào tạo và  Phát triển công ty Pizzahut Vietnam - Giảng Viên Đại học Stirling, UK

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor