Thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế

Nguyễn Xuân Thành, Lập trình viên iOS 14497 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu một cách chắc chắn và tường tận về cấu trúc cần có của một ứng dụng iOS 9 dùng Swift 2
Dễ dàng tiếp nhận các công việc liên quan tại những công ty phần mềm
Nắm vững các cấu trúc dữ liệu & convention chuẩn trong iOS framework
Có thể bắt tay ngay vào việc xây dựng 1 ứng dụng iOS cho riêng mình
Biết cách tạo web view đơn giản
Các thao tác cơ bản với model trong Realm

Giới thiệu khóa học

Lập trình IOS Swift là gì?

Swift là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và trực quan được tạo bởi Apple để tạo ứng dụng IOS, MAC, apple TV và Apple Watch. 

Khóa học lập trình iOS Swift đang rất HOT trong các khoá học công nghệ thông tin online hiện nay và đang được nhiều nhà tuyển dụng tìm kiếm.

Khóa học "Thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế" của giảng viên Nguyễn Xuân Thành sẽ trang bị các kiến thức, kỹ năng để bạn trở thành Lập trình viên chuyên nghiệp trên nền tảng các thiết bị của Apple như iPhone, iPad, iWatch, Macbook… Từ đó, giúp bạn sẵn sàng tiếp nhận công việc tại các công ty phần mềm hiện nay.

Nội dung khóa học

Khóa học ngôn ngữ lập trình Swift gồm 11 chương:

- Chương 1 là giới thiệu qua về môi trường làm việc (XCode 7, iOS 9, Swift 2)

- Từ chương 2 đến 11 là 10 ứng dụng hoàn chỉnh do chính Giảng viên làm ra, sẽ được sử dụng làm ví dụ thực tế để dẫn dắt các bạn tiếp thu các kiến thức từ đơn giản đến phức tạp của iOS 9

Các bạn có thể học tuần tự từng chương một, hoặc chọn 1 chương bất kỳ để bắt đầu tùy thuộc vào mức độ thành thạo của bạn đối với iOS.  Cách tiếp cận đi từ thực tế: thông qua 10 ứng dụng iOS với độ phức tạp từ thấp đến cao, khóa học sẽ mang lại cho các bạn 1 trải nghiệm học tập tự nhiên nhất, thay vì phải tự tay mò mẫm những kiến thức rời rạc trong hàng tháng trời, các bạn sẽ chỉ mất 2 tuần để nắm được các kiến thức cơ bản nhất của việc học ngôn ngữ lập trình và áp dụng 1 ứng dụng iOS, từ đó nâng cao khả năng tự học & tự định hướng nâng cao chuyên môn về iOS của mình.

Mỗi chương trong "khóa học ngôn ngữ lập trình Swift cơ bản đến nâng cao" là một ứng dụng: các bạn sẽ được tự tay làm ra sản phẩm mà không phải học hết toàn bộ khóa học. Tại mỗi chương, giảng viên sẽ giới thiệu với các bạn các bước tuần tự để làm ra ứng dụng hoàn chỉnh, kèm theo những kiến thức cơ bản về hệ thống & framework. Tất nhiên các bạn cũng sẽ được truy cập tới đầy đủ mã nguồn của các sản phẩm được sử dụng trong khóa học.

Còn lý do gì mà bạn không đăng ký ngay khóa học “Thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế” trên UNICA để nhận nhiều ưu đãi lớn.

Nội dung khóa học

Phần 1: Làm quen với môi trường lập trình ứng dụng iOS với ngôn ngữ Swift
 • Bài 1: Chào mừng đến với khóa học
 • Bài 2: OSX: Hệ điều hành cần phải có để lập trình iOS
 • Bài 3: Hướng dẫn: không có Macbook – vẫn có thể cài đặt OSX trên laptop của bạn
Phần 2: Ứng dụng #1: nhập môn Swift
 • Bài 4: Tổng quan về Swift
 • Bài 5: Thử lập trình Swift với Playground
 • Bài 6: Biến trong Swift: Var & Letb
 • Bài 7: Các lệnh rẽ nhánh: If – Else & Switch – Case
 • Bài 8: Các loại vòng lặp: For, While, Repeat
 • Bài 9: Các kiểu dữ liệu thường dùng: String, Array, Dictionary
 • Bài 10: Các kiểu dữ liệu tiện ích: Tuple & Enum
 • Bài 11: Hàm trong Swift: Function & Closure
 • Bài 12: Class & Struct: lập trình hướng đối tượng với Swift
Phần 3: Ứng dụng #2: làm việc với các thành phần giao diện cơ bản
 • Bài 13: Giới thiệu về Storyboard
 • Bài 14: Xử lý nút bấm: UIButton
 • Bài 15: Các thành phần dùng để nhập liệu: UITextField & UITextView
 • Bài 16: Sử dụng Navigation Controller trong các ứng dụng có nhiều màn hình
 • Bài 17: Segues: kết nối các màn hình liên quan với nhau
 • Bài 18: Lưu trữ dữ liệu một cách đơn giản với NSUserDefaults
Phần 4: Ứng dụng #3: sử dụng các thành phần giao diện phức tạp hơn
 • Bài 19: Hiển thị danh sách trong với UITableView
 • Bài 20: Hiện thị dữ liệu từng hàng với UITableViewCell
 • Bài 21: UITableViewController và Static Cells
 • Bài 22: UICollectionView: giao diện 2 danh sách độc lập
 • Bài 23: UITabBarController: giao diện dạng tab
Phần 5: Ứng dụng #4: sử dụng bản đồ & web view
 • Bài 24: Lấy thông tin vị trí hiện tại với CoreLocation
 • Bài 25: Hiển thị thông tin địa lý bằng MapKit
 • Bài 26: Tính toán khoảng cách giữa 2 vị trí trên bản đồ với MKDirectionsRequest
 • Bài 27: Hiển thị đường đi và vị trí trên bản đồ với MKMapView
Phần 6: Ứng dụng #5: chơi nhạc trong iOS
 • Bài 28: Phát một bài hát với AVFoundation
 • Bài 29: Các chế độ điều khiển audio cơ bản: Play – Pause – Next – Back – Volume
 • Bài 30: Hứng các sự kiện quan trọng từ trình nghe nhạc
 • Bài 31: Hiển thị tiến độ bài hát đang phát với NSTimer
Phần 7: Ứng dụng #6: làm việc với dữ liệu online
 • Bài 32: CocoaPods: công cụ quản lý thư viện tập trung
 • Bài 33: Làm quen với HTTP requests / responses trong iOS
 • Bài 34: Bộ thư viện Alamofire: Đơn giản hóa các tác vụ HTTP
 • Bài 35: Truyền dữ liệu online: JSON & thư viện SwiftyJSON
 • Bài 36: Truyền dữ liệu online: XML & thư viện AEXML
Phần 8: Ứng dụng #7: làm quen với thư viện thường dùng
 • Bài 37: Hiển thị & xử lý ảnh từ Internet với thư viện AlamofireImage
 • Bài 38: PullToRefresh & InfiniteScrolling: Cập nhật dữ liệu
 • Bài 39: Progress HUD & Toast: Hiển thị thông báo theo các cách khác nhau
 • Bài 40: Thư viện SafariServices: Hiển thị trang web ngay trong ứng dụng
 • Bài 41: Reachability: Tự động thông báo tình trạng kết nối mạng
 • Bài 42: AutoLayout: Co dãn để UITableViewCell hiển thị đúng với kích thước ảnh
Phần 9: Ứng dụng #8: lưu trữ dữ liệu offline với Database
 • Bài 43: Lưu trữ dữ liệu offline: Giải pháp toàn diện để nâng cao trải nghiệm người dùng
 • Bài 44: Bộ thư viện Realm và các công cụ hỗ trợ: RealmSwift, RealmBrowser, Xcode Plugin
 • Bài 45: Các bước thiết lập và kiểm tra ban đầu cho Realm
 • Bài 46: Khai báo model trong Realm: properties, optional properties & ignored properties
 • Bài 47: Khai báo model trong Realm: các dạng relationships
 • Bài 48: Các khai báo quan trọng khác: primary key & indexed properties
 • Bài 49: Các thao tác cơ bản với model trong Realm: tạo mới – cập nhật – xóa một bản ghi trong database
 • Bài 50: Query dữ liệu trong Realm: hàm filter và NSPredicate
 • Bài 51: Lưu trữ dữ liệu ảnh dưới dạng binary với AlamofireImage & NSData
Phần 10: Ứng dụng #9: DAO & ORM trong iOS
 • Bài 52: Data Access Object (DAO): Sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn Dictionary
 • Bài 53: Khởi tạo DAO: default init, custom init & convenience init
 • Bài 54: Singleton: biến thể đặc biệt của DAO
 • Bài 55: Object Relational Mapping (ORM): đưa DAO lên một tầm cao mới
 • Bài 56: Thư viện ObjectMapper: tự động hóa ORM trong Swift
Phần 11: Ứng dụng #10: full-stack application trong tầm tay bạn
 • Bài 57: Firebase: mBaaS mạnh mẽ và thân thiện
 • Bài 58: Cài đặt và sử dụng Firebase cho project iOS
 • Bài 59: FirebaseAuth: Đăng nhập & kết nối tài khoản Facebook
 • Bài 60: FirebaseAuth: Đăng nhập & lưu trữ tài khoản Google
 • Bài 61: FirebaseAuth: Cơ chế User của Firebase
 • Bài 62: FirebaseDatabase: cách thức tổ chức dữ liệu của Firebase
 • Bài 63: FirebaseDatabase: lưu trữ dữ liệu tại máy chủ của Firebase
 • Bài 64: FirebaseDatabase: đọc dữ liệu lưu tại máy chủ Firebase
 • Bài 65: Ghép flow: kiểm tra người dùng đang đăng nhập & hiển thị màn hình tương ứng
 • Bài 66: Ghép flow: truy cập inbox của bản thân & đọc tin nhắn
 • Bài 67: Ghép flow: soạn & gửi tin nhắn
 • Bài 68: Đôi lời nhắn gửi

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Nguyễn Xuân Thành Lập trình viên iOS
Lập trình viên Freelance Tốt nghiệp Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Khoa học máy tính. Anh có 7 năm kinh nghiệm, trong đó có 4 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án iOS. Co-founder VolcanoVN, giữ vị trí Technical Leader với sản phẩm Memo - ứng dụng học tiếng Anh miễn phí dành cho người Việt

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of