Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Nguyễn Biên Cương, CEO - Sáng lập Đam mê kế toán - Trung tâm đào tạo kế toán Thực tế chuyên sâu 2727 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Có hiểu biết cơ bản và nắm chắc kiến thức về thuế Thu nhập cá nhân
Hệ thống hóa các quy định của sắc thuế Thu nhập cá nhân
Rà soát, phát hiện những sai phạm của doanh nghiệp trong công tác thực hiện chính sách thuế TNCN
Nhận biết sai phạm thuế TNCN thông qua 30 tình huống sai phạm thực tế, từ đó rút ra được bài học và kinh nghiệm khắc phục những sai sót trên.
Biết tổng hợp số liệu từ bảng lương 12 tháng và lên tờ khai quyết toán thuế TNCN chỉ trong một nốt nhạc
Xác định, làm rõ những sai phạm và HẬU QUẢ PHÁP LÝ do các nhà quản lý và kế toán thực hiện sai phạm về thuế TNCN
Hướng dẫn thực hành áp dụng thuế TNCN với công thức thiết lập tự động để phục vụ công tác quyết toán thuế thành công trong công việc

Giới thiệu khóa học

Nộp thuế TNCN luôn là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân cho nhà nước, kể cả cá nhân hay doanh nghiệp công ty lớn nhỏ, bất cứ có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế TNCN. Thuế TNCN, doanh nghiệp chỉ THU HỘ, NỘP HỘ vào ngân sách nhà nước. Nhưng....có rất nhiều Doanh nghiệp đã bị TRUY THU THUẾ, phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế TNCN, chỉ vì hiểu sai về thuế TNCN. Từ vấn đề THU HỘ, NỘP HỘ thành THU HỘ, NỘP THẬT.

Trong làm quyết toán thuế TNCN, có rất nhiều RỦI RO mà bạn có thể mắc phải, như:

❌ RỦI RO về các khoản giảm trừ

❌ RỦI RO về các khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế

❌ RỦI RO về cách tính thuế trong các trường hợp cụ thể

Nếu như bạn không nhận ra được những RỦI RO đó, con số mà Doanh nghiệp bạn bị TRUY THU, PHẠT CHẬM NỘP có thể lên tới hàng tỷ đồng. 

Để hỗ trợ hiệu quả nhất cho các nhà quản lý, đặc biệt là các cán bộ kế toán Doanh nghiệp thực hiện chính sách pháp luật mới về Thuế TNCN và lập tờ khai Quyết toán Thuế vào thời điểm cuối năm thành công, phòng tránh các sai phạm báo động đỏ khi quyết toán thuế, phát hiện được những rủi ro tiềm ẩn, Unica kết hợp với giảng viên Nguyễn Biên Cương tổ chức Khóa đào tạo Chuyên đề đặc biệt: "Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân".

Với nội dung khóa học đào tạo bám sát thực tế, phân tích chuyên sâu theo chuyên đề, và đi vào giải quyết theo tình huống thực tế, sẽ giúp cho học viên nắm bắt kiến thức, và vận dụng để phát hiện được những RỦI RO tiềm ẩn và GIẢI PHÁP cho DN của mình.

Nội dung khóa học được biên tập từ kiến thức lý thuyết cơ bản nhất như giới thiệu tổng quan về Thuế TNCN cho đến những tình huống xuất hiện trong thực tế, nhận thức sai phạm về tính thuế thường thấy nhất, cùng với đó là một phần dành cho học viên thực hành quyết toán thuế TNCN với công thức thiết lập tự động.

Do đó khóa học không chỉ dành cho những đối tượng là các nhà quản lý tổ chức doanh nghiệp mà khóa học cũng hoàn toàn phù hợp cả với những kế toán trưởng, những người có thu nhập lớn cần thuế TNCN thậm chí là sinh viên đại học cần tìm hiểu kiến thức về quyết toán thuế, bổ sung và trau dồi kiến thức để chuẩn bị cho con đường sự nghiệp một kế toán viên chuyên nghiệp.

Mời bạn đọc quan tâm hãy nhanh chóng đăng ký khóa học trực tuyến "Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân" của giảng viên Nguyễn Biên Cương để sớm nhận được những ưu đãi của riêng khóa học nhé!

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học
Phần 2: Tổng quan về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 3: Văn bản pháp luật hướng dẫn thuế TNCN
 • Bài 4: Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN
 • Bài 5: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN
 • Bài 6: Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN
 • Bài 7: Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN
 • Bài 8: Những hiểu lầm phổ biến về Mã số thuế TNCN
 • Bài 9: Khác biệt có MST và không có MST
Phần 3: Sai phạm về thu nhập chịu thuế
 • Bài 10: Thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, thu nhập được miễn thuế
Phần 4: Sai phạm về các khoản giảm trừ
 • Bài 11: Sai phạm về giảm trừ gia cảnh
 • Bài 12: Sai phạm về giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm
 • Bài 13: Sai phạm về giảm trừ từ thiện, nhân đạo, khuyến học
Phần 5: Sai phạm về tính thuế TNCN với lao động thời vụ, mùa vụ
 • Bài 14: Tính thuế TNCN với lao động thời vụ, mùa vụ
 • Bài 15: Điều kiện để được làm bản cam kết 02/CK-TNCN
 • Bài 16: Thời điểm làm bản cam kết 02/CK-TNCN
Phần 6: Phân tích 30 tình huống sai phạm thực tế về thuế TNCN
 • Bài 17: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi
 • Bài 18: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi chỉ đi làm 6 tháng cuối năm
 • Bài 19: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi nghỉ làm vào cuối năm
 • Bài 20: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi có thu nhập vãng lai
 • Bài 21: Sai phạm phụ cấp điện thoại không tính vào thu nhập chịu thuế
 • Bài 22: Sai phạm hỗ trợ trang phục không tính vào thu nhập chịu thuế
 • Bài 23: Sai phạm hỗ trợ tiền nhà không tính vào thu nhập chịu thuế
 • Bài 24: Sai phạm về thu nhập miễn thuế với tiền lương làm thêm giờ
 • Bài 25: Sai phạm về giảm trừ gia cảnh khi không làm việc đủ 12 tháng trong năm
 • Bài 26: Sai phạm về tính thuế với trường hợp ký hợp đồng với nhiều công ty
 • Bài 27: Sai phạm lao động có thu nhập nhiều nơi bị truy thu thuế
 • Bài 28: Sai phạm về thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc
 • Bài 29: Sai phạm về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc
 • Bài 30: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thử việc
 • Bài 31: Sai phạm về tính thuế TNCN với trường hợp nghỉ việc trước thời hạn trong hợp đồng
 • Bài 32: Sai phạm về điều kiện làm bản cam kết 02/CK-TNCN
 • Bài 33: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thời vụ
 • Bài 34: Sai phạm về xác định thu nhập được miễn thuế với hợp đồng lao động dưới 3 tháng
 • Bài 35: Sai phạm về TÁCH thu nhập trả nhiều lần trong tháng để không khấu trừ thuế TNCN
 • Bài 36: Sai phạm và Rủi ro khi không khấu trừ thuế TNCN của lao động thời vụ
 • Bài 37: Sai phạm khi cân đối lại lương khi làm BCTC cuối năm
 • Bài 38: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng môi giới
 • Bài 39: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng dịch vụ
 • Bài 40: Sai phạm về tính thuế TNCN với cá nhân cho thuê tài sản
 • Bài 41: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng giao khoán
 • Bài 42: Sai phạm về bù trừ thuế TNCN với các nhân viên trong công ty
 • Bài 43: Sai phạm về kê khai thu nhập trên bảng kê của tờ khai quyết toán thuế
 • Bài 44: Sai phạm về kiểm soát lao động có thu nhập nhiều nơi
 • Bài 45: Sai phạm khi kế toán tích vào ô ủy quyền quyết toán thay trên bảng kê 05-1BK/QTT-TNCN
 • Bài 46: Sai phạm về bút toán hạch toán thuế TNCN được hoàn sau quyết toán thuế TNCN
Xem thêm:   Làm chủ Excel trong 6h
Phần 7: Thực hành lên tờ khai quyết toán thuế TNCN với công thức thiết lập tự động
 • Bài 47: Phân tích hạn chế cách lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN kế toán thường làm
 • Bài 48: Chuẩn bị trước khi lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Bài 49: Thực hành lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN bằng công thức tự động
 • Bài 50: Tổng kết khóa học

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Nguyễn Biên Cương CEO - Sáng lập Đam mê kế toán - Trung tâm đào tạo kế toán Thực tế chuyên sâu
Nguyễn Biên Cương - CEO - Sáng lập ĐAM MÊ KẾ TOÁN - ĐẠI LÝ THUẾ Uy tín hàng đầu tại Hà Nội - Trung tâm đào tạo kế toán THỰC TẾ CHUYÊN SÂU 10 năm kinh nghiệm làm DỊCH VỤ KẾ TOÁN cho các doanh nghiệp và giảng dạy các khóa học THỰC TẾ CHUYÊN SÂU Tham gia bảo vệ thành công rất nhiều các kỳ quyết toán thuế với tất cả các loại hình Doanh nghiệp Tổ chức thành công rất nhiều các buổi Hội thảo với các chủ đề CHUYÊN SÂU dành cho kế toán Tác giả của rất nhiều các ứng dụng Excel dành cho kế toán: Phần mềm kế toán excel, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm lập UNC tự động, phần mềm lập biên bản đối chiếu, bù trừ công nợ, phần mềm viết giấy nộp tiền vào NSNN,..... Nguyễn Biên Cương còn là Tác giả của rất nhiều các bài viết THỰC TẾ CHUYÊN SÂU được đông đảo cộng đồng đón nhận: GIA ĐÌNH KẾ TOÁN, WEBKETOAN, XÓM KẾ TOÁN,....... Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ tài chính Chứng chỉ kế toán trưởng, Học viện tài chính Thành viên hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor