Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm

Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup. 2128 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.
Biết cách thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Biết cách hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm theo thông tư 200/2014/TT-BTC: hạch toán mua nguyên vật liệu cho sản xuất, hạch toán mua công cụ, hạch toán truy xuất nguyên vật liệu vào sản xuất...
Biết cách tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thông tư 133
Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành. 
Biết cách đánh giá sản phẩm dở dang, xác định kỳ tính giá thành, và lập bảng tính giá thành sản phẩm một cách chi tiết, chính xác và hiệu quả

Giới thiệu khóa học

Tham gia ngay hóa học trực tuyến "Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm" của giảng viên Phan Đắc Hoan tại Unica.vn!

Khóa học sẽ hướng dẫn chi tiết: 

 • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
 • Hướng dẫn học viên cách hạc toán tài chính thu chi, vật tư, nhân công, thuế, quản lý.
 • Hướng dẫn tạo hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.
 • Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cả 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp.
 • Cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo được link số liệu tự động giúp học viên lập nhanh và chính xác.
 • Hướng dẫn công tác kiểm kê đối chiếu khi kết thúc năm tài chính, hướng dẫn in ấn lưu trữ chứng từ theo quy định.
 • Cùng nhiều nội dung khác trong khóa học!

Sau khi hoàn thành khóa học bạn hoàn toàn có thể:  

✔️ Nắm được quy trình tập hợp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

✔️ Biết cách hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm: hạch toán mua nguyên vật liệu cho sản xuất, hạch toán mua công cụ, hạch toán truy xuất nguyên vật liệu vào sản xuất.

✔️ Biết cách phân bố chi phí khấu hao SCĐ và chi phí trả trước cho bộ phận sản xuất

✔️ Biết cách tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo hợp đồng

✔️ Biết cách tính tiền lương và phân bổ chi phí tiền lương tự động cho bộ phận sản xuất

✔️ Các lưu ý khi cần sao lưu và phục hồi dữ liệu kế toán bị mất

✔️ Và còn rất nhiều kiến thức khác để bạn có thể kế toán sản xuất một cách chính xác và nhanh chóng và chuyên nghiệp

Vậy còn chờ đợi gì nữa, tham gia ngay khóa học "Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm" của giảng viên Phan Đắc Hoan và nhanh chóng nhận được những ưu đãi riêng có trong khóa học nhé!

Nội dung khóa học

Phần 1: Kiến thức chung
 • Bài 1: Cài đặt phần mềm
 • Bài 2: Quy trình tập hợp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Phần 2: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Bài 3: Nhận vốn góp tạo dòng tiền để phục vụ sản xuất
 • Bài 4: Hạch toán mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất
 • Bài 5: Hạch toán chi phí vận chuyển vào giá nguyên vật liệu nhập kho
 • Bài 6: Hạch toán mua tài sản cố định phục vụ sản xuất
 • Bài 7: Hạch toán mua công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất
 • Bài 8: Hạch toán mua công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất – khai báo tăng hàng loạt
 • Bài 9: Tuyển dụng công nhân sản xuất và khai báo công nhân bộ phận sản sản xuất
 • Bài 10: Khai báo thành phẩm sản xuất, định mức và đối tượng tập hợp chi phí
 • Bài 11: Hạch toán xuất nguyên vật liệu vào sản xuất theo lệnh sản xuất và không có lệnh sản xuất
 • Bài 12: Hạch toán các chi phí phát sinh mua ngoài phục vụ sản xuất sản phẩm
 • Bài 13: Phân bổ chi phí khâu hao TSCĐ và Chi phí trả trước cho bộ phận sản xuất
 • Bài 14: Tính trị giá nguyên vật liệu xuất vào sản xuất sản phẩm
 • Bài 15: Phân bổ chi phí tiền lương trực tiếp cho sản xuất và tạo lập bảng chấm công tự động
 • Bài 16: Nhập kho số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ
 • Bài 17: Chọn kỳ tính giá thành, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm
 • Bài 18: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo hợp đồng, đơn hàng, công trình
Xem thêm:   Thành thạo với Google Spreadsheets
Phần 3: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thông tư 133
 • Bài 19: Tạo dữ liệu chế độ Kế toán theo TT 133/2016/TT-BTC
 • Bài 20: Điểm giống và khác biệt khi hạch toán và khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo TT 133
 • Bài 21: Hạch toán xuất nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm
 • Bài 22: Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho sản xuất
 • Bài 23: Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất – khác biệt khi khai báo tăng chi phí
 • Bài 24: Hạch toán mua tài sản cố định – khác biệt khai báo khấu hao
 • Bài 25: Phân bổ chi phí công cụ đồ dùng vào sản xuất sản phẩm
 • Bài 26: Phân bổ chi phí khau hao TSCĐ vào cho sản xuất sản phẩm
 • Bài 27: Tính tiền lương và phân bổ chi phí tiền lương tự động cho bộ phận sản xuất
 • Bài 28: Tính trị giá nguyên vật liệu xuất cho sản xuất sản phẩm
 • Bài 29: Nhập kho sản phẩm hoàn thành trong kỳ
 • Bài 30: Đánh giá sản phẩm dở dang, xác định kỳ tính giá thành, và lập bảng tính giá thành sản phẩm
 • Bài 31: Tập hợp chi phí và tính giá thành theo hợp đồng, công trình

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
- Kiểm toán viên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup. - Trưởng Chi Nhánh Hà Nội tại Công Ty TNHH Kiểm Toán An Phát AFC. - Thạc sỹ chuyên nghành kinh tế năm 2012.  - Chủ nhiệm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN. - Trưởng ban Tài chính tại Chi nhánh Công ty Sông Hồng 25 - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng. - Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA năm 2010. - Phụ trách mảng đào tạo kế toán, tư vấn thuế, kiểm soát chất lượng.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor