Lập và triển khai kế hoạch

Nguyễn Phương Mai, Giám đốc điều hành Navigos Search 17776 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Sau khóa học "Lập và triển khai kế hoạch" này học viên sẽ:

- Phân biệt được mục đích mục tiêu và biết rõ cách thức thiết lập mục tiêu "THÔNG MINH" cho đội nhóm của mình.

- Biết các phân tích các yếu tố chủ quan khách quan tác động đến kế hoạch và thành thạo sử dụng mô hình SWOT trong phân tích chúng.

- Xác định được chính xác nguồn lực theo mô hình 5M đặc biệt là nguồn lực con người để lựa chọn phương án thực hiện nhiệm vụ tối ưu.

- Thành thạo việc sử dụng mô hình WBS trong việc liệt kê đầy đủ, cụ thể các đầu việc và giúp tất cả các thành viên trong nhóm nắm được tổng thể các nhiệm vụ sẽ thực hiện.

- Phân tích được mức độ hoàn thiện và hiệu quả của bảng kế hoạch hành động bằng công thức 3W1H1C.

- Nhận diện được và hiểu rõ nguyên nhân các sai lầm nhà quản lý thường mắc phải trong quá trình triển khai kế hoạch.

- Nắm vững các nguyên tắc triển khai kế hoạch thành công và hiệu quả.

- Hiểu được cách thức sử dụng các công cụ giúp việc triển khai và kiểm soát thành công.

Giới thiệu khóa học

Lập kế hoạch là công việc quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp và đặc biệt là với mỗi nhà quản lý. Một kế hoạch chỉnh chu, chi tiết sẽ giúp nhà quản lý tổ chức và quản lý tốt các nguồn lực hiện tại. Kế hoạch sẽ giúp họ nhìn thấy tổng quan các công việc cần thực hiện để đạt được mục tiêu, giảm sự chồng chéo và lãng phí nguồn lực. Bên cạnh đó, một kế hoạch tốt sẽ giúp nhà quản lý thiết lập được các tiêu chuẩn, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao từ đó các mục tiêu đề ra được hoàn thành một cách thành công.

Tuy nhiên, hiện nay, đa số các nhà quản lý cấp trung vẫn chưa hiểu được hết tầm quan trọng của việc lập kế hoạch dẫn đến việc các kế hoạch thực hiện được lập ra một cách sơ sài, hoặc thậm chí họ không biết cách lập một kế hoạch hoàn chỉnh. Điều này khiến cho việc vận hành công việc, quản lý đội nhóm không đạt được hiệu quả tối ưu.

 

Hiểu được điều đó, khóa học “Lập và triển khai kế hoạch” được thiết kế với mong muốn giúp nhà quản lý, đặc biệt là quản lý mới, và các bạn đang trong quá trình xây dựng, phát triển bản thân cho vị trí này cách thức lập và triển khai kế hoạch đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu công việc cụ thể.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

- Người lần đầu đảm nhận vị trí quản lý

- Quản lý chưa có nhiều kinh nghiệm

- Người đang trong vị trí chuyên viên có tiềm năng trở thành quản lý

Nội dung khóa học

Giới thiệu khóa học 1 video
 • Giới thiệu khóa học
 • Quy định tham gia và chương trình học chi tiết
Phần 1: Thiết lập mục tiêu 6 video 1 phút
 • Video bài giảng 1: Khái niệm và lợi ích của việc lập kế hoạch
 • Video bài giảng 2: Giới thiệu 3 bước lập kế hoạch theo mô hình GAP
 • Video bài giảng 3: Phân biệt mục đích, mục tiêu
 • Bài đọc: Câu chuyện về mục tiêu
 • Bài thực hành: Phân loại mục đích và mục tiêu
 • Video bài giảng 4: Mô hình SMART trong thiết lập mục tiêu
 • Yêu cầu thực hành: Đặt mục tiêu theo mô hình SMART
 • Đáp án gợi ý: Đặt mục tiêu theo mô hình SMART
 • Bài kiểm tra: Phần 1
Phần 2: Phân tích 5 video
 • Video bài giảng 1: Phân tích yếu tố khách quan và chủ quan
 • Bài đọc: PEST, SWOT và cách áp dụng
 • Video bài giảng 2: Nguồn lực 5M
 • Yêu cầu thực hành: Phân tích nguồn lực 5M
 • Đáp án gợi ý: Phân tích nguồn lực 5M
 • Video bài giảng 3: Cách thức đưa ra phương án thực hiện
 • Bài kiểm tra: Phần 2
Phần 3: Kế hoạch 6 video
 • Video bài giảng 1: WBS (work breakdown structure) trong xây dựng kế hoạch
 • Yêu cầu thực hành: Xây dựng WBS cho tình huống thực hành
 • Đáp án gợi ý: Xây dựng WBS cho bảng kế hoạch
 • Video bài giảng 2: Xây dựng kế hoạch triển khai (action plan)
 • Yêu cầu thực hành: Xây dựng kế hoạch triển khai (action plan)
 • Đáp án gợi ý: Xây dựng kế hoạch triển khai (action plan)
 • Tài liệu: Mẫu kế hoạch hành động (action plan)
 • Bài kiểm tra: Phần 3
Xem thêm:   MC chuyên nghiệp
Phần 4: Triển khai kế hoạch 8 video
 • Video bài giảng 1: Các sai lầm thường gặp trong quá trình triển khai kế hoạch
 • Video bài giảng 2: Giới thiệu chung các nguyên tắc triển khai kế hoạch
 • Video bài giảng 3: Nguyên tắc triển khai – Nguyên tắc 01
 • Video bài giảng 4: Nguyên tắc triển khai – Nguyên tắc 02 và 03
 • Video bài giảng 5: Nguyên tắc triển khai – Nguyên tắc 04
 • Yêu cầu thực hành: Đưa ra nguyên tắc triển khai và phương án dự phòng
 • Đáp án gợi ý: Đưa ra nguyên tắc triển khai và phương án dự phòng
 • Video bài giảng 6: Công cụ triển khai và kiểm soát kế hoạch
 • Tài liệu: Mẫu to-do list
 • Bài kiểm tra: Phần 4
Tổng kết khóa học 1 video
 • Tổng kết khóa học
 • Tài liệu: Slide powerpoint khóa học
 • Tình huống thực hành và tình huống minh họa
 • Bài kiểm tra: Cuối khóa
Tài liệu tham khảo 0 video
 • Bài đọc thêm: Sự khác biệt giữa mục tiêu và mục đích
 • Bài đọc thêm: Mô hình SMART trong thiết lập mục tiêu
 • Bài đọc thêm: Các yếu tố khác tác động đến hoạt động lập kế hoạch
 • Bài đọc thêm: Tiêu chí xác định bảng kế hoạch hoàn chỉnh
 • Bài đọc thêm: Nguyên tắc triển khai kế hoạch hiệu quả

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Nguyễn Phương Mai Giám đốc điều hành Navigos Search
• Hiện tại đang là Giám Đốc Điều Hành Navigos Search thuộc tập đoàn Navigos • Hơn 25 năm kinh nghiệm, trong đó có 20 năm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh và điều hành doanh nghiệp với gần 10 năm trong lĩnh vực Nhân sự.  Trước khi gia nhập Navigos, chị đươc biết đến với các vai trò: • Trưởng văn phòng đại diện đầu tiên tại Việt Nam của Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc ACCA • Giám đốc phát triển kinh doanh của Deloitte Việt Nam • Tổng giám đốc của eSillicon Việt Nam.  

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor