Hướng dẫn đăng ký và nộp thuế điện tử qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

 Hiện tại, hầu hết tất cả các doanh nghiệp có MST ở các tỉnh thành đều sử dụng hệ thống thuế điện tử ETAX, website: thuedientu.gdt.gov.vn. Như vậy, việc hiểu biết về cách sử dụng trang thuế điện tử đối với các kế toán trong doanh nghiệp là điều bắt buộc. Bài viết này, KienThucViet  sẽ hướng dẫn chi tiết cách đăng nhập cũng như sử dụng hệ thống thuế điện tử Etax.

Hướng dẫn mở tài khoản trên hệ thống ETAX

Áp dụng đối với các Doanh nghiệp đăng ký mới tài khoản để kê khai thuế, nộp thuế qua mạng lần đầu

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn, cho phân hệ “Doanh nghiệp”, sau đó chọn “Đăng ký”.

Hướng dẫn mở tài khoản trên hệ thống ETAX
Chọn phân hệ “Doanh nghiệp” sau đó chọn “Đăng ký”

Bước 2: Nhập mã số thuế của Doanh nghiệp, sau đó chọn “Tiếp tục

Hướng dẫn mở tài khoản trên hệ thống ETAX
Nhập MST của doanh nghiệp sau đó nhấn “Tiếp tục”

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình hiển thị:

 •  Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: Nhập họ tên đầy đủ của người đại diện pháp luật.
 • Điện thoại: Nhập số điện thoại liên hệ với doanh nghiệp.
 • Email: Nhập email liên hệ với doanh nghiệp.
 • Cắm Token vào máy và click chuột vào “Đọc CKS”, hệ thống hiện ô nhập mã Pin. Sau khi nhậ mã Pin, chọn “Chấp nhận”, hệ thống sẽ tự động tải thông tin “Số serial CKS chính” và “Tổ chức cấp CKS chính” vào ô.
 • Dịch vụ đăng ký: Tích chọn vào dịch vụ bạn muốn đăng ký là “Khai thuế điện tử” và “Nộp thuế điện tử”
 • Mật khẩu đăng nhập: Nhập mật khẩu đăng nhập vào hệ thống.
 • Xác nhận mật khẩu đăng nhập: Nhập lại mật khẩu đăng nhập để đảm bảo chính xác.

Lưu ý: Mật khẩu nên thiết lập từ 6 đến 9 chữ ký bao gồm chữ, số và ký tự đặc biệt.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin thì bấm chọn “Tiếp tục”.

Hướng dẫn mở tài khoản trên hệ thống ETAX
Sau khi nhập đầy đủ thông tin thì bấm chọn “Tiếp tục”

Cách đăng nhập vào trang thuế thuế điện tử

Bước 1: Truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn

Cách đăng nhập vào trang thuế thuế điện tử
Truy câp webstie thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 2: Chọn mục “Doanh nghiệp”, sau đó chọn “Đăng nhập

Cách đăng nhập vào trang thuế thuế điện tử
Chọn “doanh nghiệp” sau đó chọn “Đăng nhập”

Bước 3: Nhập đầu đủ Tên đăng nhập và mật khẩu:

 • Tên đăng nhập: MST-ql (Trong đó MST: là mã số thuế của doanh nghiệp, ql: có thể viết chữ thường hoặc chứ in hoa)
 • Mật khẩu: Là mật khẩu doanh nghiệp đang sử dụng để đăng nhập vào hệ thống vào hệ thống nộp thuế điện tử.
Cách đăng nhập vào trang thuế thuế điện tử
Nhập đầy đủ tên đăng nhập, mật khẩu

Sau đó kích chuột vào “đăng nhập” , trang chủ sẽ hiện ra như sau:

Cách đăng nhập vào trang thuế thuế điện tử
Sau khi đăng nhập thành công, trang chủ sẽ hiện ra như trên

Như vậy, người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Quản lý tài khoản trên trang thuế điện tử

Thay đổi thông tin người sử dụng

Để thay đổi các thông tin về người sử dụng, sau khi đăng nhập chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn “Thay đổi thông tin dịch vụ

Quản lý tài khoản trên trang thuế điện tử
Chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn “Thay đổi thông tin dịch vụ”
 • Thông tin người nộp thuế: ở mục này người dùng có thể thay đổi email và số điện thoại. Để thay đổi chọn “Thay đổi thông tin NNT”, sau đó nhập số điện thoại và email mới, chọn “Tiếp tục”, sau đó “Ký và gửi” là bạn đã thay đổi thông tin thành công.
 • Dịch vụ – Nộp thuế điện tử: Người dùng có thể “Thay đổi CKS”, “Xóa” hoặc “Thêm mới” chữ ký số bằng cách chọn “Thay đổi thông tin dịch vụ”. Tại mục này, người dùng cũng có thể thay đổi thông tin ngân hàng nộp thuế bằng cách “Đăng ký bổ sung NH” hoặc “Đăng ký ngừng NH”.
 •  Dịch vụ – Khai thuế điện tử: Người dùng có thể “Thay đổi CKS”, “Xóa” hoặc “Thêm mới” chữ ký số như ở mục “Dịch vụ – Nộp thuế điện tử”
Xem thêm:   Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu mã số thuế cá nhân mới nhất 2021

Quản lý doanh nghiệp

Quản lý nhóm NSD: Ở mục này, người dùng có thể phân quyền các chức năng theo nhóm NSD. Sau khi đăng nhập, chọn menu “Quản lý doanh nghiệp”, sau đó chọn “Quản lý nhóm NSD”. Người dùng có thể “Thêm mới”, “Thay đổi” hoặc “Xóa” bằng việc chọn các nút lệnh.

Quản lý tài khoản trên tràng thuế điện tử
Chọn “Quản lý nhóm NSD”
Quản lý tài khoản trên trang thuế điện tử
“Thêm mới”, “Thay đổi”, “Tạm ngưng”…

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử

Kê khai thuế

Đăng ký tờ khai

Bước 1: Chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn mục “Đăng ký tờ khai

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn mục “Đăng ký tờ khai”

Sau đó chọn “Đăng ký thêm tờ khai

Bước 2: Tích chọn vào tờ khai cần đăng ký  và chọn kỳ bắt đầu  sau đó chọn “Tiếp tục

Màn hình sẽ hiện thị lại một lần nữa những tờ khai vừa đăng ký thêm.

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Tích chọn vào tờ khai cần đăng ký  và chọn kỳ bắt đầu  sau đó chọn “Tiếp tục”

Bước 3: Sau khi kiểm tra lại thông tin, chọn “Chấp nhận” để hoàn thành việc đăng ký tờ khai.

Kê khai trực tuyến

Bước 1: Ở menu “Khai thuế”, chọn mục “Kê khai trực tuyến

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Ở menu “Khai thuế”, chọn mục”Khai thuế trực tuyến”

Bước 2: Sau đó chọn đầy đủ thông tin:

 • Tờ khai: Chọn tờ khai cần kê khai
 • Cơ quan thuế: Mặc định là cơ quan quản lý doanh nghiệp vì vậy không cần chọn.
 •  Loại tờ khai: chọn Tờ khai chính thức hoặc Tờ khai bổ sung theo từng trường hợp kê khai.
 • Kỳ kê khai: Chọn kỳ kê khai.

Sau khi hoàn thành đầy đủ thông tin, chọn “Tiếp tục

Bước 3: Màn hình hiển thị chi tiết tờ khai, người dung thực hiện kê khai:

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Kê khai đầy đủ thông tin sau đó chọn “hoàn thành kê khai”

Sau khi điền đầy đủ thông tin kê khai, chọn “Hoàn thành kê khai

Xem thêm:   3 cách tra cứu thông tin Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) mới nhất năm 2021

Bước 4: Sauk hi hoàn thành kê khai thì chọn “Ký và nộp tờ khai

Đầu tiên hệ thống yêu cầu nhập mã Pin, sau khi nhập mã Pin thì chọn “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký thành công và gửi tờ khai.

Nộp tờ khai XML

Bước 1: Sau khi lập tờ khai trên HTKK thì kết xuất tờ khai dưới dạng XML lưu về máy tính để thực hiện nộp tờ khai.

Bước 2: Trên trang thuế điện tử, sau khi đăng nhập, chọn menu “Khai thuế“, sau đó chọn “Nộp tờ khai XML

IV. Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Chọn menu “Khai thuế” sau đó chọn “Nộp tờ khai XML”

Bước 3: Chọn “Chọn tệp tờ khai”, sau đó tìm đến tờ khai XML đã lưu từ HTKK để upload lên hệ thống

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử

Bước 4: Chọn “Ký điện tử”, sau đó nhập mã Pin theo yêu cầu:

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Nhấn “Chấp nhận”

Sau khi nhập mã Pin thì chọn “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử thành công. Sau đó, chọn “Nộp tờ khai” để gửi tờ khai XML cho cơ quan thuế.

Cuối cùng hệ thống hiển thị danh sách tờ khai vừa nộp thành công:

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai vừa nộp thành công

Như vậy, việc nộp tờ khai XML đã thực hiện thành công.

Nộp tiền thuế

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào trang Thuế điện tử, chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn “Lấy giấy nộp tiền”:

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Chọn menu “Nộp thuế” sau đó chọn “lấy giấy nộp tiền”

Bước 2: Chọn ngân hàng, sau đó chọn “Tiếp tục

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Chọn ngân hàng sau đó chọn “tiếp tục”

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào giấy nộp tiền

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Nhập đầy đủ thông tin vào giấy nộp tiền
 • Thông tin người nộp thuế bao gồm: Mã số thuế, Tên người nộp thuế, Địa chỉ: Hệ thống mặc định tên người nộp thuế theo thông tin tài khoản
 • Thông tin loại tiền: Cho phép người nộp thuế chọn tiền VND hoặc USD.
 • Thông tin ngân hàng bao gồm: Đề nghị ngân hàng: Hiển thị danh sách ngân hàng mà người nộp  thuế đã đăng ký, người dùng chỉ cần chọn một ngân hàng trong danh sách và Trích tài khoản số: Danh sách TK ứng với từng ngân hàng, người nộp thuế chỉ cần chọn một tài khoản trong số đó.
 • Thông tin cơ quan quản lý thu: Tỉnh/Thành phố bao gồm danh sách tất cả các tỉnh, thành phố trong nước, hệ thống thường hiển thị mặc định tỉnh, thành phố của Cơ quan thuế quản lý người nộp thuế, Cơ quan quản lý thu ba gồm danh sách Cơ quan thu trên địa bàn tỉnh, thành phố đã chọn trước đó.
 • Thông tin nơi phát sinh khoản thu: Xác định dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu thuế.
 • Thông tin Kho bạc bào gồm: Chuyển cho KBNN là danh mục bao gồm các kho bạc nha nước theo  cơ quan thu đã chọn ở trên, hệ thống hiển thị mặc định theo địa bàn hành chính của cơ quan quản lý thuế của của người nộp thuế. Người nộp thuế có thể chọn Nộp vào NSNN (TK7111) hoặc Thu hồi hoàn (TK8993)
 • Thông tin loại thuế: Danh sách thuế nội địa hoặc thuế trước bạ.
 • Nhấn nút “Truy vấn số thuế phải nộp” hệ thống sẽ tự động lấy thông tin nợ thuế của người nộp thuế.
 • Hoặc người nộp thuế có thể nhập trực tiếp thông tin các khoản nộp vào ngân sách nhà nước bao gồm mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu. Lưu ý , ở phần “Nội dung các khoản nộp NSNN”, nhấn nút “…” để tra cứu mã NDKT và tên NDKT.
Xem thêm:   VFMVN30 là gì? Tìm hiểu về VFMVN30 có ý nghĩa ra sao

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử

Bước 4: Sau khi hoàn thành đầy đủ thông tin thì chọn “Hoàn thành

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Chọn ký nộp “Ký và nộp” sau khi hoàn thành

Sau khi kiểm tra lại thông tin thì chọn ký nộp “Ký và nộp”, hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN. Sau khi nhập mã pin của token thì chọn “Chấp nhận”,hệ thống thông báo ký điện tử thành công và gửi giấy nộp tiền tới Cơ quan thuế.

 Hiện tại, hầu hết tất cả các doanh nghiệp có MST ở các tỉnh thành đều sử dụng hệ thống thuế điện tử ETAX, website: thuedientu.gdt.gov.vn. Như vậy, việc hiểu biết về cách sử dụng trang thuế điện tử đối với các kế toán trong doanh nghiệp là điều bắt buộc. Bài viết này, KienThucViet  sẽ hướng dẫn chi tiết cách đăng nhập cũng như sử dụng hệ thống thuế điện tử Etax.

Hướng dẫn mở tài khoản trên hệ thống ETAX

Áp dụng đối với các Doanh nghiệp đăng ký mới tài khoản để kê khai thuế, nộp thuế qua mạng lần đầu

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn, cho phân hệ “Doanh nghiệp”, sau đó chọn “Đăng ký”.

Hướng dẫn mở tài khoản trên hệ thống ETAX
Chọn phân hệ “Doanh nghiệp” sau đó chọn “Đăng ký”

Bước 2: Nhập mã số thuế của Doanh nghiệp, sau đó chọn “Tiếp tục

Hướng dẫn mở tài khoản trên hệ thống ETAX
Nhập MST của doanh nghiệp sau đó nhấn “Tiếp tục”

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình hiển thị:

 •  Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: Nhập họ tên đầy đủ của người đại diện pháp luật.
 • Điện thoại: Nhập số điện thoại liên hệ với doanh nghiệp.
 • Email: Nhập email liên hệ với doanh nghiệp.
 • Cắm Token vào máy và click chuột vào “Đọc CKS”, hệ thống hiện ô nhập mã Pin. Sau khi nhậ mã Pin, chọn “Chấp nhận”, hệ thống sẽ tự động tải thông tin “Số serial CKS chính” và “Tổ chức cấp CKS chính” vào ô.
 • Dịch vụ đăng ký: Tích chọn vào dịch vụ bạn muốn đăng ký là “Khai thuế điện tử” và “Nộp thuế điện tử”
 • Mật khẩu đăng nhập: Nhập mật khẩu đăng nhập vào hệ thống.
 • Xác nhận mật khẩu đăng nhập: Nhập lại mật khẩu đăng nhập để đảm bảo chính xác.
Xem thêm:   Marketing metrics là gì bạn đã biết chưa

Lưu ý: Mật khẩu nên thiết lập từ 6 đến 9 chữ ký bao gồm chữ, số và ký tự đặc biệt.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin thì bấm chọn “Tiếp tục”.

Hướng dẫn mở tài khoản trên hệ thống ETAX
Sau khi nhập đầy đủ thông tin thì bấm chọn “Tiếp tục”

Cách đăng nhập vào trang thuế thuế điện tử

Bước 1: Truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn

Cách đăng nhập vào trang thuế thuế điện tử
Truy câp webstie thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 2: Chọn mục “Doanh nghiệp”, sau đó chọn “Đăng nhập

Cách đăng nhập vào trang thuế thuế điện tử
Chọn “doanh nghiệp” sau đó chọn “Đăng nhập”

Bước 3: Nhập đầu đủ Tên đăng nhập và mật khẩu:

 • Tên đăng nhập: MST-ql (Trong đó MST: là mã số thuế của doanh nghiệp, ql: có thể viết chữ thường hoặc chứ in hoa)
 • Mật khẩu: Là mật khẩu doanh nghiệp đang sử dụng để đăng nhập vào hệ thống vào hệ thống nộp thuế điện tử.
Cách đăng nhập vào trang thuế thuế điện tử
Nhập đầy đủ tên đăng nhập, mật khẩu

Sau đó kích chuột vào “đăng nhập” , trang chủ sẽ hiện ra như sau:

Cách đăng nhập vào trang thuế thuế điện tử
Sau khi đăng nhập thành công, trang chủ sẽ hiện ra như trên

Như vậy, người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Quản lý tài khoản trên trang thuế điện tử

Thay đổi thông tin người sử dụng

Để thay đổi các thông tin về người sử dụng, sau khi đăng nhập chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn “Thay đổi thông tin dịch vụ

Quản lý tài khoản trên trang thuế điện tử
Chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn “Thay đổi thông tin dịch vụ”
 • Thông tin người nộp thuế: ở mục này người dùng có thể thay đổi email và số điện thoại. Để thay đổi chọn “Thay đổi thông tin NNT”, sau đó nhập số điện thoại và email mới, chọn “Tiếp tục”, sau đó “Ký và gửi” là bạn đã thay đổi thông tin thành công.
 • Dịch vụ – Nộp thuế điện tử: Người dùng có thể “Thay đổi CKS”, “Xóa” hoặc “Thêm mới” chữ ký số bằng cách chọn “Thay đổi thông tin dịch vụ”. Tại mục này, người dùng cũng có thể thay đổi thông tin ngân hàng nộp thuế bằng cách “Đăng ký bổ sung NH” hoặc “Đăng ký ngừng NH”.
 •  Dịch vụ – Khai thuế điện tử: Người dùng có thể “Thay đổi CKS”, “Xóa” hoặc “Thêm mới” chữ ký số như ở mục “Dịch vụ – Nộp thuế điện tử”

Quản lý doanh nghiệp

Quản lý nhóm NSD: Ở mục này, người dùng có thể phân quyền các chức năng theo nhóm NSD. Sau khi đăng nhập, chọn menu “Quản lý doanh nghiệp”, sau đó chọn “Quản lý nhóm NSD”. Người dùng có thể “Thêm mới”, “Thay đổi” hoặc “Xóa” bằng việc chọn các nút lệnh.

Quản lý tài khoản trên tràng thuế điện tử
Chọn “Quản lý nhóm NSD”
Quản lý tài khoản trên trang thuế điện tử
“Thêm mới”, “Thay đổi”, “Tạm ngưng”…

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử

Kê khai thuế

Đăng ký tờ khai

Bước 1: Chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn mục “Đăng ký tờ khai

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn mục “Đăng ký tờ khai”

Sau đó chọn “Đăng ký thêm tờ khai

Xem thêm:   Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu mã số thuế cá nhân mới nhất 2021

Bước 2: Tích chọn vào tờ khai cần đăng ký  và chọn kỳ bắt đầu  sau đó chọn “Tiếp tục

Màn hình sẽ hiện thị lại một lần nữa những tờ khai vừa đăng ký thêm.

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Tích chọn vào tờ khai cần đăng ký  và chọn kỳ bắt đầu  sau đó chọn “Tiếp tục”

Bước 3: Sau khi kiểm tra lại thông tin, chọn “Chấp nhận” để hoàn thành việc đăng ký tờ khai.

Kê khai trực tuyến

Bước 1: Ở menu “Khai thuế”, chọn mục “Kê khai trực tuyến

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Ở menu “Khai thuế”, chọn mục”Khai thuế trực tuyến”

Bước 2: Sau đó chọn đầy đủ thông tin:

 • Tờ khai: Chọn tờ khai cần kê khai
 • Cơ quan thuế: Mặc định là cơ quan quản lý doanh nghiệp vì vậy không cần chọn.
 •  Loại tờ khai: chọn Tờ khai chính thức hoặc Tờ khai bổ sung theo từng trường hợp kê khai.
 • Kỳ kê khai: Chọn kỳ kê khai.

Sau khi hoàn thành đầy đủ thông tin, chọn “Tiếp tục

Bước 3: Màn hình hiển thị chi tiết tờ khai, người dung thực hiện kê khai:

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Kê khai đầy đủ thông tin sau đó chọn “hoàn thành kê khai”

Sau khi điền đầy đủ thông tin kê khai, chọn “Hoàn thành kê khai

Bước 4: Sauk hi hoàn thành kê khai thì chọn “Ký và nộp tờ khai

Đầu tiên hệ thống yêu cầu nhập mã Pin, sau khi nhập mã Pin thì chọn “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký thành công và gửi tờ khai.

Nộp tờ khai XML

Bước 1: Sau khi lập tờ khai trên HTKK thì kết xuất tờ khai dưới dạng XML lưu về máy tính để thực hiện nộp tờ khai.

Bước 2: Trên trang thuế điện tử, sau khi đăng nhập, chọn menu “Khai thuế“, sau đó chọn “Nộp tờ khai XML

IV. Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Chọn menu “Khai thuế” sau đó chọn “Nộp tờ khai XML”

Bước 3: Chọn “Chọn tệp tờ khai”, sau đó tìm đến tờ khai XML đã lưu từ HTKK để upload lên hệ thống

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử

Bước 4: Chọn “Ký điện tử”, sau đó nhập mã Pin theo yêu cầu:

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Nhấn “Chấp nhận”

Sau khi nhập mã Pin thì chọn “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử thành công. Sau đó, chọn “Nộp tờ khai” để gửi tờ khai XML cho cơ quan thuế.

Cuối cùng hệ thống hiển thị danh sách tờ khai vừa nộp thành công:

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai vừa nộp thành công

Như vậy, việc nộp tờ khai XML đã thực hiện thành công.

Nộp tiền thuế

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào trang Thuế điện tử, chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn “Lấy giấy nộp tiền”:

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Chọn menu “Nộp thuế” sau đó chọn “lấy giấy nộp tiền”

Bước 2: Chọn ngân hàng, sau đó chọn “Tiếp tục

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Chọn ngân hàng sau đó chọn “tiếp tục”

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào giấy nộp tiền

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Nhập đầy đủ thông tin vào giấy nộp tiền
 • Thông tin người nộp thuế bao gồm: Mã số thuế, Tên người nộp thuế, Địa chỉ: Hệ thống mặc định tên người nộp thuế theo thông tin tài khoản
 • Thông tin loại tiền: Cho phép người nộp thuế chọn tiền VND hoặc USD.
 • Thông tin ngân hàng bao gồm: Đề nghị ngân hàng: Hiển thị danh sách ngân hàng mà người nộp  thuế đã đăng ký, người dùng chỉ cần chọn một ngân hàng trong danh sách và Trích tài khoản số: Danh sách TK ứng với từng ngân hàng, người nộp thuế chỉ cần chọn một tài khoản trong số đó.
 • Thông tin cơ quan quản lý thu: Tỉnh/Thành phố bao gồm danh sách tất cả các tỉnh, thành phố trong nước, hệ thống thường hiển thị mặc định tỉnh, thành phố của Cơ quan thuế quản lý người nộp thuế, Cơ quan quản lý thu ba gồm danh sách Cơ quan thu trên địa bàn tỉnh, thành phố đã chọn trước đó.
 • Thông tin nơi phát sinh khoản thu: Xác định dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu thuế.
 • Thông tin Kho bạc bào gồm: Chuyển cho KBNN là danh mục bao gồm các kho bạc nha nước theo  cơ quan thu đã chọn ở trên, hệ thống hiển thị mặc định theo địa bàn hành chính của cơ quan quản lý thuế của của người nộp thuế. Người nộp thuế có thể chọn Nộp vào NSNN (TK7111) hoặc Thu hồi hoàn (TK8993)
 • Thông tin loại thuế: Danh sách thuế nội địa hoặc thuế trước bạ.
 • Nhấn nút “Truy vấn số thuế phải nộp” hệ thống sẽ tự động lấy thông tin nợ thuế của người nộp thuế.
 • Hoặc người nộp thuế có thể nhập trực tiếp thông tin các khoản nộp vào ngân sách nhà nước bao gồm mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu. Lưu ý , ở phần “Nội dung các khoản nộp NSNN”, nhấn nút “…” để tra cứu mã NDKT và tên NDKT.
Xem thêm:   Marketing metrics là gì bạn đã biết chưa

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử

Bước 4: Sau khi hoàn thành đầy đủ thông tin thì chọn “Hoàn thành

Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên trang thuế điện tử
Chọn ký nộp “Ký và nộp” sau khi hoàn thành

Sau khi kiểm tra lại thông tin thì chọn ký nộp “Ký và nộp”, hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN. Sau khi nhập mã pin của token thì chọn “Chấp nhận”,hệ thống thông báo ký điện tử thành công và gửi giấy nộp tiền tới Cơ quan thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor